​Arvoräppi

Sairaanhoitopiirin johdon toimeksiannosta jokainen työyksikkö pohti sitä, miten arvot toteutuvat oman yksikön toiminnassa. Arvot uudistettiin henkilökunnan toiveiden ja arvokyselyn perusteella 2015 alussa.

Antinkartanon toimintakeskuksen työyhteisö istui pöydän ääressä pohtimassa työhön Iiittyviä arvoja, toimintatapoja sekä erilaisuuden kunnioittamista ja arvostamista.Arvojen toteutumisen Iähtökohtana ovat potilaat ja asiakkaat, henkilökunta ja yhteistyökumppanit.

Tästä pohdinnasta syntyi huoneentaulu, joka kääntyi lopulta rap-tekstin muotoon. Tarina sai sävelet alleen ja siitä syntyi lopulta laulu: "Sinä, Minä, Me". Sen ydinajatuksena on, että sinä ja minä olemme yhdessä enemmän kuin yhteenlaskettu summamme. Laulu kannustaa työyhteisöjä hyväksymään sekä huomioimaan yksilöiden erilaisuutta ja käyttämään sitä voimavarana.

Kuuntele Arvoräppi