ATTR mediatiedote koskien rokotusten etenemistä

Tiedote 17.12.2021 kello 18:54

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on tänään tarkastellut rokotuskokonaisuutta kokouksessaan, ja päätynyt asian laajuuden vuoksi laatimaan asiasta oman tiedotteen.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokottamiseen panostetaan nyt kaikin keinoin

Satakunnassa rokotuskattavuus on edelleen keskiarvoa huonompi, vaikka erot ovatkin varsin pieniä. Rokotuskattavuudessa on pahimpia puutteita etenkin 20 – 40 vuotiaiden ja 12-15 vuotiaiden ikäluokissa.

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 86 % (koko Suomessa 87,4 %), kaksi annosta 81 % (Suomessa 83 %) ja kolme annosta 12 % (Suomessa 12,3 %) koko väestöstä. Ensimmäisen ja toisen annoksen osalta valtakunnan keskiarvosta ollaan jäljessä 1,4 – 2 %.

 

Myös eläköitynet terveydenhuollon ammattilaiset voivat osallistua rokotusten antamiseen

Satakunnan kunnat ovat viime keväästä lähtien aktiivisesti rekrytoineet eläkkeelle jääneitä ammattilaisia rokotusten toteuttamiseen ja organisointiin.

Mikäli alueella kuitenkin on jokin käyttämätön voimavara, ATTR kehottaa rokotustoimintaan tai tartunnanjäljitykseen halukkaita eläkkeelle jääneitä tai muulle alalle hakeutuneita lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, kätilöitä ja hammaslääkäreitä ottamaan yhteyttä kuntien rokotusyhteyshenkilöihin rokotuskoulutuksen aloittamiseksi ja rokotustalkoisiin osallistumiseksi. Yhteystietolista julkaistaan Satasairaalan verkkosivuilla 21.12.2021. Myös muissa organisaatioissa työskentelevä ammattilaiset ovat tervetulleita rokottamaan kuntien rokotuspisteisiin. Jotta vakuutukset ovat voimassa, rokottamisesta pitää tehdä työsopimus kunnan kanssa.

 

Yhteistyö yksityisten työterveyshuollon toimijoiden kanssa, työnantajien kannattaa tehdä rokotussopimuksia työterveyshuollon kanssa, jotta työikäisten rokotuksiin saadaan lisää vauhtia

Satakunnan kunnat ovat jo viime keväänä tehneet yhteistyötä työterveyshuollon yksiköiden kanssa koronarokotusten toteuttamisessa. Yhteistyötä on nyt uudelleen pyritty tiivistämään.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti. Tärkeintä on tavoittaa 1. ja 2. rokotusta vielä vailla olevat kuntalaiset. Kunnissa 3. rokotukset etenevät THL:n suosituksen mukaisesti ikä- ja riskiryhmittäin. Näin saadaan paras terveyshyöty.

Jotta työikäisen väestön koronarokotuksiin saadaan vauhtia, työnantajien kannattaa tehdä rokotussopimuksia työterveyshuoltojen kanssa. Rokotteita jaetaan työterveyshuoltoihin joustavasti, kun sopimus kunnan kanssa on tehty. Työterveyshuolto voi rokottaa asiakkaitaan kotikunnasta riippumatta ja antaa kaikkia kolmea rokoteannosta THL:n voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Työterveyshuollon rokottaminen ei hidasta iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokottamisia, joten työterveyshuollot voivat edetä ikäryhmissä vapaammin, toki THL:n ohjetta noudattaen.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#