COVID-tilanne Satakunnassa 18.5.2020

TIedote 18.5.2020 kello 17.00

Satakunnassa ei ole todettu uusia COVID-tapauksia

Satakunnassa ei ole todettu uusia COVID-tapauksia 29.4.2020 jälkeen. Todettuja tautitapauksia on edelleen kaikkiaan 53. Satasairaalassa ei ole hoidettavana COVID-infektiota sairastavia ja sairaalassa hoidossa olleiden kokonaismäärä on edelleen 7.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterissä tänään näkynyt lukema 54 oli virheellinen. Rekisteriin oli kirjautunut yksi tautitapaus positiivisen vasta-ainetutkimuksen pohjalta. Vasta-ainetutkimuksen perusteella tehtyjen löydösten ei kuitenkaan pitäisi kirjautua samaan rekisteriin varsinaisten COVID-tapausten kanssa.

Verinäytteestä otettavalla vasta-ainetutkimuksella ei voida diagnosoida akuuttia COVID-infektiota, koska vasta-aineet nousevat ihmisellä useimmiten vasta 2-3 viikon kuluttua tartunnan saamisesta. Suuri osa COVID-tartunnan saaneista on jo oireettomia, kun vasta-aineita on verinäytteessä todettavissa.  Positiivinen vasta-ainelöydös osoittaakin lähinnä vain aiemmin sairastetun infektion.

Tällä hetkellä COVID-taudin vasta-ainetutkimusten tuloksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset väärät positiiviset ja väärät negatiiviset tulokset. Vasta-ainetestin tulos voi siis joskus olla positiivinen, vaikka henkilö ei olekaan sairastanut COVID-infektiota. Vasta-ainetestien luotettavuus ei ole tällä hetkellä riittävä yksittäisen potilaan COVID-taudin varmistamiseen edes sellaiseksi epäillyn taudin sairastamisen jälkeen, eikä THL niitä tähän käyttöön toistaiseksi suosittele. Vasta-ainetestejä suositellaan nykyisen tiedon perusteella lähinnä tutkimuskäyttöön osoittamaan taudin läpikäyneiden määrää väestössä.

COVID-tilanne Satakunnassa on erinomaisen hyvä ja paikallisesti voidaan katsoa varsinaisen epidemian sammuneen. Tähän asti tehdyt toimet ovat osoittaneet tehonsa taudin leviämisen estämisessä. Vaikka erilaisilla rajoitustoimilla on oma merkityksensä, usein toistetulla käsien pesulla, hihaan yskimisellä ja aivastamisella, fyysisen etäisyyden pitämisellä sekä kotiin jäämisellä hengitystieinfektion oireiden aikana on edelleen iso merkitys taudin leviämisen ehkäisyssä. Näitä yksinkertaisia ja tehokkaita, mutta helposti unohtuvia tapoja tulee edelleen jatkaa, jotta vaikeutamme viruksen tietä levitä keskuudessamme.