Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, influenssa A -epidemia on kääntynyt laskuun

Mediatiedote 3.6.2022:

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

 

Ilmaantuvuus

Koronaepidemia on edelleen voimissaan ja sairastuneita on edelleen runsaasti. Vain osa tapauksista varmistetaan virallisella testillä, joten tietoa siitä, miten paljon tapauksia todellisuudessa on, ei ole käytettävissä.  Tartunta-tautirekisterin perusteella viimeisen 14 vuorokauden aikana Satakunnassa on varmistettu 663 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 308 / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Edeltävänä kahtena viikkona tapauksia oli 1071 ja ilmaantuvuus oli 497 / 100 000 asukasta /14 vrk. Varmistettujen koronatapausten määrä on siis selvässä laskussa, mutta koronaa on liikkeellä edelleen hyvin runsaasti

Ilmaantuvuus on Satakunnassa suurinta Kankaanpäässä 387 ja pienintä Jämijärvellä 119 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa kahden täyden viikon ilmaantuvuus oli 322 ja Raumalla 226. Tartunnan riski on siis koholla edelleen joka puolella Satakuntaa.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa

Näytemäärät ovat viime viikkoina vähentyneet kaikkialla Suomessa. SataDiagin omassa laboratoriossa on viimeisen kuukauden aikana tutkittu noin 180 näytettä / vrk ja niistä on ollut positiivisia 26 %. Viimeisen viikon aikana näytteitä on tutkittu keskimäärin 140 / vrk ja niistä positiivisia on ollut 21%. Yksityisten laboratorioiden tiedot eivät ole viime viikolta käytettävissä.

 

Sairaalakuormitus on matala, mutta jatkuvaa valppautta tarvitaan

Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen ja tartuntoja on paljon, mutta sairaalahoidon tarve vähentynyt selvästi ja vaikeita sairaalahoitoon johtavia koronainfektiota on aiempaa vähemmän. Tämä on selkeästi rokotusten ansiota.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli vain 3 koronapositiivista potilasta. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 1 potilas ja muusta syystä 2 potilasta. Tehohoidossa ei ole nyt yhtään koronapotilasta. Erikoissairaanhoidossa koronatilanne on ollut varsin rauhallinen jo pidempään.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 17 koronapositiivista potilasta. Välillä perusterveydenhuollossa tilanne oli jo hyvin rauhallinen, mutta parilla osastolla todetut pienet epidemiat nostivat luvun uudelleen tänään. Hoivakotien epidemiat ovat nyt selvästi hellittämässä.

Jatkuvaa valppautta ja varotoimia tarvitaan sairaaloissa ja hoivakodeissa edelleen, jotta osastoepidemiat pystytään välttämään. Iäkkäille ja/tai monisairaille ihmisille koronainfektio voi edelleen olla kohtalokas.  Ylilyöntejä varotoimissa tulee kuitenkin välttää ja esimerkiksi koronalle altistuneiden asukkaiden luokse tulee päästä vierailemaan, kunhan varotoimia noudatetaan.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia (Covid-19 diagnosoitu 30 vuorokauden sisällä menehtymisestä) on Satakunnassa kirjattu kaikkiaan 147 kpl, joista 59 perusterveydenhuollon osastolla ja pitkäaikaishoidossa 60.

 

Uudet variantit

Satakunnassa valtavarianttina on edelleen omikron BA.2 muunnos. Helsingin ja Turun seudulla on havaittu uuden alatyypin, omikron BA.5 muunnoksen lähteneen lisääntymään. Sen on arvioitu olevan vielä helpommin tarttuvan, kuin aiempien virusmuunnosten. Sen sijaan taudinkuvan ei ole todettu olevan sen vakavamman. Rokotukset antavat edelleen erittäin hyvä suojaa vakavalta taudilta, mutta ne eivät valitettavasti pysty estämään tartuntoja.

Uusia variantteja tulee esiintymään jatkossakin, arviolta noin 6 kk välein. Niiden kanssa on opeteltava elämään. Uusiin laajempiin rajoituksiin tuskin enää mennään, sillä rokotusten ansiosta tilanne on aiempaa parempi.

Syksyllä rokotukset varmasti jatkuvat ja laajentuvat, uusia varianttirokotteita odotetaan saatavan käyttöön alkusyksystä.

 

THL antoi eilen suosituksen neljänsien rokotusten laajentamisesta, Satakunnan kunnat pyrkivät toteuttamaan rokotuksia ripeästi

THL suositteli eilen, että neljänsiä rokotuksia tarjotaan kaikille 70 vuotta täyttäneille, joilla on vakavalle tautimuodolle altistavia riskitekijöitä. Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin? - THL

Suositus perustuu paitsi ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon perusteella tehtyyn lääketieteelliseen arvioon myös kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun.

Neljättä koronarokotetta eli toista tehosteannosta on suositeltu jo aiemmin 12 vuotta täyttäneille immuunipuutteisille, kaikille 80 vuotta täyttäneille, kaikille hoivakodeissa asuville sekä järjestetyn kotihoidon piirissä oleville iäkkäille ja muille iäkkäille ilman ikärajaa, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. Osa ikäryhmästä on siis jo saanut neljännen rokotteen.

Satakunnan kunnat ovat tarttuneet uuteen haasteeseen ripeästi ja useimmissa kunnissa uutta kohderyhmää päästään rokottamaan ensi viikolla. Tietoja oman kunnan rokotusjärjestelyistä kannattaa etsiä kunnan omilta sivuilta tai kysyä terveyskeskuksesta.

 

Alueelliset suositukset

Alueelliset suositukset säilyvät yhä samoina. Olennaisinta on välttää kontakteja oireisena ja pysyä kotona.

ATTR harkitsi mahdollisuutta lieventää terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden maskisuositusta, mutta totesi, että vallitsevassa epidemiologisessa tilanteessa tähän ei vielä ole syytä mennä. Niinpä maskin käyttöä edellytetään edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta aina, kun liikutaan tai oleskellaan samoissa tiloissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa. Tiloissa, joissa on vain henkilökuntaa tätä ei enää edellytetä.

Kaikille sairaaloissa tai hoivalaitoksissa asioiville tai vieraileville suositellaan edelleen vahvasti maskin käyttöä. Tällä tavalla osaltaan vähennetään hoitoon liittyvien koronainfektioiden riskiä ja samalla vähennetään riskiä myös muiden hengitystieinfektioiden leviämiseen. Lisäksi toivotaan, että vierailijat huomioivat sairaalassa hyvän käsihygienian ja etäisyydet muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.

Mahdollisuutta maskisuosituksen keventämiseen arvioidaan uudelleen seuraavassa ATTR.n kokouksessa 1.7.2022.

Sairaaloiden, terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden ja hoivalaitosten ulkopuolella yleistä maskisuositusta ei enää ole muutoin kuin seuraavissa tilanteissa:

  • kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Jokainen voi edelleen oman harkintansa mukaan käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FP2/3).

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Influenssa A-epidemia jatkuu edelleen, mutta tartunnat ovat vähenemässä

Satakunnassa on maaliskuun alun jälkeen varmistettu 866 influenssa A-tapausta. Erikoissairaanhoitoa on toistaiseksi tarvinnut 40 influenssapotilasta.  Pahin epidemiaviikko oli viikko 18, jolloin todettiin196 tapausta. viime viikolla löydöksiä oli enää 73 ja eiliseen mennessä tällä viikolla tapauksia oli todettu 29. On odotettavissa, että influenssaepidemia on ohi noin juhannukseen mennessä.

Myös muita hengitystieinfektioita liikkuu. Esimerkiksi RS-virusta todetaan edelleen, mutta senkin määrät ovat vähentyneet. RS-virus on tällä epidemiakaudella todettu 58 sairaalan osastohoitoa tarvinneelta potilaalta.

 

Loppusanat

Vaikka koronaepidemia on ollut jo pidempään rauhoittumassa, se ei ole ohi. Tapauksia todetaan edelleen runsaasti. Rokotusten myötä taudin vaikeusaste on vähentynyt selvästi ja se johtaa harvemmin sairaalahoitoon. Vakavan sairastumisen riski on siis selvästi vähentynyt, mutta omikron tartuntoja nykyiset rokotukset eivät valitettavasti pysty estämään. Uuden muunnoksen (omikron BA.5) yleistyminen voi uudelleen lisätä tartuntoja, mutta sen ei odoteta lisäävän sairaalakuormitusta merkittävästi. Rokotussuojan ylläpito THL:n ohjeiden mukaisesti on tärkeää. Rokotettuna kesästä ja sen juhlista voi nauttia hyvillä mielin.