Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, mutta sairaalahoidon kuormitus on kääntynyt selvään laskuun - yleisestä maskisuosituksesta luovutaan myös Satakunnassa

Mediatiedote 14.4.2022 kello 18:45

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

 

Ilmaantuvuus

Koronaepidemia on edelleen voimissaan ja sairastuneita on edelleen runsaasti. Ilmaantuvuus on kuitenkin viimepäivinä kääntynyt laskuun. Tartuntatautirekisterin perusteella 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli tänään 1086 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, sillä positiiviset kotitestit eivät tilastoihin kirjaudu.

Tartuntoja on edelleen runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi missä tahansa. Kahden viimeisen kokonaisen viikon ilmaantuvuus (28.3 – 10.4.2022) oli 1643 / 100 000 asukasta. Ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta monessa Satakunnan kunnassa.  Viikoilla 13-14 laboratoriovarmistettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku oli Harjavallassa Satakunnan korkein, 1855 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 1140 / 100 000 asukasta / 14 vrk, Raumalla 1210 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 14

Viikolla 14 Satakunnassa otettiin yhteensä 2265 näytettä, joista positiivisia oli 49 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 42 % kaikista otetuista. Näytteiden määrä on noin kuukaudessa lähes puolittunut.

 

Sairaalakuormitus on selvästi vähentynyt

Vaikka koronatartuntoja on edelleen paljon, sairaalahoidon kuormitus on selvästi vähentynyt niin erikoissairaanhoidossa kuin terveyskeskusten vuodeosastoillakin. Myös hoivalaitoksissa epidemiatilanne näyttää olevan rauhoittumassa.

Viikolla 14 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 32 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista 12 potilasta oli hoidossa ensisijaisesti Covid-19 infektion vuoksi. Kuluvan viikon aikana maanataista torstai iltaan mennessä (3,5 päivässä) on alkanut 7 uutta koronapositiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista vain 2 vaikean koronainfektion vuoksi. Käänne tilanteessa näyttää tapahtuneen viikon 12 jälkeen. Perusterveydenhuollossa vastaava käänne näyttää tapahtuneen viikkoa myöhemmin. Siellä eniten uusia hoitojaksoja alkoi viikolla 13, jolloin koronan takia alkoi 42 uutta hoitojaksoa. Viime viikolla niitä alkoi enää 20 ja tällä viikolla toistaiseksi 9.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 5 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain kaksi potilasta ja muusta syystä kolme potilasta. Tämän lisäksi tehohoidossa on 1 koronapotilas vaikean infektion vuoksi.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 32 koronapositiivista potilasta. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on ainakin 57 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi. Hoivalaitosten tilanne on siis kaikkiaan selvästi parantunut.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on 13.4.2022 mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 400 potilasta, tehohoidossa 52 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 133 kpl, joista 107 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Yleinen maskisuositus päättyy myös Satakunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenneltäessä tai vierailtaessa maskisuositus jatkuu

THL on 14.4.2022 poistanut yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

  • julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Maskin käyttöä on kuitenkin tärkeää jatkaa edelleen

  • terveydenhuollon toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot, suun terveydenhuollon yksiköt, tms.)
  • ympärivuorokautisen hoivan yksiköt
  • vammaispalveluiden hoitoyksiköissä
  • vanhusten laitos- ja kotihoidossa

Suositus koskee sekä henkilökuntaa, että asiakkaita, potilaita ja vierailijoita.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Yleisestä maskinkäyttösuosituksesta luovuttiin, koska nyt vallitsevassa epidemiatilanteessa maskien laajakaan käyttö ei yksittäisenä toimena merkittävästi estä viruksen leviämistä väestötasolla. Lisäksi huomattava osa väestöstä on jo sairastanut koronainfektion.  Terveyden- tai sosiaalihuollon yksiköissä tilanne on toisenlainen ja niissä maskien käyttö jatkuu.

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Nostaako influenssa A-epidemia päätään?

Koronatapauksia on edelleen paljon, mutta epidemia-aalto näyttää nyt kääntyneen laskuun ja koronatilanteen odotetaan huhti-toukokuun aikana edelleen rauhoittuvan. Rokotusten hoitaminen kuntoon on edelleen tärkeää.

Parin viime viikon aikana huomiota on kiinnittänyt influenssa A -tapausten lisääntyminen. Euroopassa on havaintoja influenssa-aktiivisuuden kasvusta ja myös tartuntatautirekisterin mukaan tapaukset ovat Suomessa lisääntyneet. Satakunnassa tehdään aktiivista diagnostiikkaa, kun käytössä on yhdistelmätesti. Viikon 11 jälkeen on Satakunnassa todettu yhteensä 47 influenssa A-tapausta ja tapaukset ovat viime viikkoina lisääntyneet. Tietojemme mukaan myös varuskunnissa on todettu muutamia influenssa A-tapauksia samalla, kun koronalöydökset ovat selvästi vähentyneet. Lähiviikkoina näemme lisääntyvätkö tapaukset merkittävästi vai jäävätkö löydökset vain pieniksi ryppäiksi.

Erikoissairaanhoitoa on toistaiseksi tarvinnut vain kaksi influenssapotilasta eikä yhtään tapausta ole ollut tehohoidossa. Korona-aikana influenssatilanne on kaiken kaikkiaan ollut poikkeuksellisen rauhallinen.