Koronan ilmaantuvuus on edelleen jatkanut nopeaa nousuaan, myös sairaalakuormitus on lisääntynyt

Tiedote 7.1.2022 kello 20:23

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä kaikki seitsemän kohtaa. Myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja sen ennustetaan lähiviikkoina kasvavan, joskaan ei samassa suhteessa voimakkaasti lisääntyvien tartuntojen kanssa.

Toteutuvat kriteerit:

  • Ilmaantuvuus on edelleen nopeassa nousussa, ollen nyt jo 902 / 100 000 /14 vrk (kriteeri 14 vrk:n ilmaantuvuus yli 100)
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut: Perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut koronatoimista ja nyt myös sairaalakuormitus on lähtenyt nousuun
  • Satakunnassa esiintyy runsaasti laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
  • Rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta
  • Positiivisten näytteiden osuus on noussut lyhyessä ajassa korkeaksi, jopa noin 20 % tutkituista näytteistä on positiivisia.
  • Tartunnanjäljitys ei enää pysty jäljittämään kaikkia tapauksia. Tilanne on vaikein Porin perusturvassa.
  • Luotsinmäen jätevesiseurannassa todetaan edelleen nousua virusmäärässä. Tämä korreloi hyvin vaikeaan tilanteeseen.

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella on 7.1.2022 875,9 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Sairaanhoitopiirin infektioyksikön oman seurannan mukaan ilmaantuvuus on peräti 901,5 / 100 000 asukasta (22.12.2021 – 4.1.2022).

Ilmaantuvuusluvut ovat korkeita kautta Satakunnan, ja ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana esiintyy yli 1000 ilmaantuvuuslukuja, joita nyt Porissa, Raumalla, Kokemäellä, Eurajoella ja Merikarvialla. Pienin ilmaantuvuus on nyt Harjavallassa, sielläkin kuitenkin ilmaantuvuusluku 221 / 100 000 asukasta.

Epidemia on edennyt tilanteeseen, jossa mahdollisten altistustilanteiden julkaiseminen kuntien internet-sivuilla on käynyt hyödyttömäksi. Altistua voi kaikissa tilanteissa, joissa ilman varotoimia kohdataan muita ihmisiä.

Tartunnanjäljitys viikolla 52, tartunnanjäljityksessä jouduttu voimakkaaseen priorisointiin ja erityisesti Porin perusturvan tartunnanjäljitys on pahasti ruuhkautunut

Omikron-muunnoksen aiheuttamien tartuntojen nopea lisääntyminen on johtanut siihen, että aiemmin tehokkaan tartunnanjäljityksen merkitys epidemian ehkäisyssä on selvästi huonontunut.

Satakunnan alueella todetaan nyt merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä enää luotettavasti jäljittämään. Suurin ongelma on tartunnanjäljityksen viivästyminen ja tarkkaa kokonaiskäsitystä tilanteesta on vaikea muodostaa.

Viikolla 52 tapauksia todettiin Satakunnassa 1003 kpl. Näistä vasta 456 kpl oli kirjattu rekisteriin, eli 54 %:ssa tapauksista tartunnanjäljitys tai ainakin kirjaaminen rekisteriin oli kesken. Tilanne on samankaltainen tai pahempi lähes kaikkialla Suomessa.

Tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin, tartunnanlähde pystyttiin kuitenkin selvittämään jopa 80 % tapauksista. Tapauksista, jotka on ehditty selvittää 92 % oli peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, 7 % muusta sairaanhoitopiiristä ja vain 1 % ulkomailta. Tunnistetuista tartunnanlähteistä edelleen merkittävin oli sama talous (32 %). Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 27 % tapauksista. Työpaikalta saatuja tartuntoja oli 19 (vain 4%). Päiväkodeista hoitajilla todettiin 3 tartuntaa ja lapsilla 2 tartuntaa. Tunnistettuja koulutartuntoja oli neljä.

Baarissa / yökerhossa todettiin 3 tartuntaa, laivaristeilyltä 1, ja jääkiekko-ottelun yleisöstä 1 tartunta. Mökkiviikonloput Levillä tuottivat ainakin 10 tartuntaa. Harrastustoimintaan ei liitetty viime viikolla tartuntoja. Paljon tapauksia on selvittämättä ja esim. tartunnan lähteitä ei ole näistä pystytty osoittamaan.

Hoito- tai hoivayksiköissä on ollut lukuisia altistustilanteita, joissa henkilökunnasta on todettu perheestä tai lähipiiristä saatu lievä koronatartunta. Tämä on johtanut myös hoitolaitoksissa tartuntoihin. Henkilökunta on ollut osin rokottamatonta, osin rokotettua. Erityisesti Porin perusturvan alueella tapauksia on paljon. Näistä ei enää pystytä luomaan varmaa kokonaiskuvaa. Onneksi rokotukset ovat edenneet hyvin ja todetut tartunnat ovat pääosin lieviä. Joitakin henkilökuntatartuntoja on todettu lähinnä tilanteista, joissa maskia ei ole käytetty.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 52

Viikolla 52 Satakunnassa otettiin yhteensä 6235 näytettä, joista positiivisia oli peräti 16,8 %. Kokonaisnäytemäärä pysyi joulun välipäivinä korkeana, vaikka olikin reilu 1000 näytettä edeltävää viikkoa vähemmän, ja edelleen positiivisten osuus kaikista otetuista näytteistä on merkittävä.   

SataDiagin laboratorion itse tutkimista näytteistä positiivisia viime viikolla oli peräti 20 %. Keski-Satakunnan alueella positiivisten näytteiden osuus nousi 21,6 %:n kaikista näytteistä ja Porin perusturvan alueella se oli jo 29,0 %, mikä on huomattavan korkea osuus.

Yhdistelmätestiä käyttäen saamme varsin kattavaa tietoa myös alueen muusta infektiotilanteesta. Tällä hetkellä Satakunnassa RS-viruksen epidemia jatkuu erittäin aktiivisena. Viime viikolla RS-virus tapauksia todettiin Satakunnassa 339. Influenssatapaukset ovat olleet toistaiseksi yksittäisiä.  Rauman alueella kuitenkin on todettu viime viikollakin 6 influenssa A-tapausta. Influenssakauden ei kuitenkaan vielä katsota alkaneen.

 

Tilanne Satasairaalassa on rauhallinen ja sen ennustetaan nousevan, mutta ei samassa suhteessa uusien tapauksien kanssa

Kuluvan päivän aamuna Satasairaalassa oli 7 koronapotilasta osastohoidossa ja 2 potilasta tehohoidossa. Viikolla 52 alkoi 11 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa ja kuusi perusterveydenhuollossa. Sairaalakuormitus yli kaksinkertaistui viikon aikana, mutta vielä potilasmäärät ovat maltilliset. Tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, mutta erityisjärjestelyihin on paikoin turvauduttu, kun samaan aikaan tehohoidossa on ollut sekä Covid- että RS-viruspotilaita. Satasairaalan normaalia toimintaa ei ole jouduttu toistaiseksi rajoittamaan.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli 7.1.2022 hoidossa 11 koronapotilasta eristyksessä. Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta, rokotuksien järjestämisestä ja koronatodistusten laatimisesta. Jotta perusterveydenhuollon toimintaa voitaisiin suunnata vaikuttavaan suuntaan, olisi laajasta näytteenotosta ja jäljityksestä siirrettävä resursseja rokottamiseen ja potilaiden hoitoon. ATTR toivoo, että kansallista strategiaa arvioitaisiin uudelleen ja muutettaisiin THL:n 5.1.2022 lausunnossa esitettyyn suuntaan. THL:n tilannearvio vuoden 2022 alussa

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 202 potilasta, tehohoidossa 30 potilasta. Koronainfektioon liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 54 kpl, joista 37 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,6 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 87,9 %) ja kaksi annosta 82,4 % (koko Suomessa 83,9 %). Kolmannen rokotteen on saanut 26 % yli 12 –vuotiaista (koko Suomessa 26,5 %).

Täysi rokotussuoja antaa hyvän suojan vakavalta infektiolta, joten rokotusten toteuttamiseen panostetaan kunnissa edelleen kaikin keinoin. Mahdollisimman korkea rokotuskattavuus ja rokotussuojan ylläpito ovat epidemian torjunnan selkäranka erityisesti tässä vaikeassa epidemian tilanteessa, jossa valtakunnallisestikin nyt ollaan.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Miten hyödyntää kotitestiä, jos epäilet koronatartuntaa?

Olemme julkaisseet kansalaisille suunnatun ohjeen kotitestin käytöstä koronadiagnostiikassa ja julkaisseet sen Satasairaalan verkkosivuilla. Toivomme satakuntalaisten tutustuvan ohjeisiin ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntävän kotitestin käyttöä. Nykyisten ohjeiden mukaan positiiviset kotitestit varmistetaan virallisella PCR-testillä, mutta valtakunnallisen ohjeistuksen odotetaan muuttuvan.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/tee-kotitesti-jos-epailet-koronatartuntaa

 

Katso koronavirustestin tulos Omakannasta ja aloita tartunnanjäljitys itse

Koronavirustartuntojen ja altistumisten kasvu sekä kuntien tartunnanjäljityksen haastava tilanne on viivästyttänyt asiakkaiden Covid19-positiivisten testitulosten saamista.

Kuntien tartunnanjäljittäjät ovat aiemmin ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä koronavirustestin positiivisesta tuloksesta erittäin nopeasti. Kuormittuneen tilanteen vuoksi koronavirustestissä käyneitä kehotetaan seuraamaan tuloksia ensisijaisesti Omakannasta, josta tiedon saa heti tutkimustuloksen valmistuttua. Mikäli et ole saanut tekstiviestiä tuloksestasi, katso tulos Omakannasta.

Jos saat kotitestissä positiivisen tuloksen, jää välittömästi kotieristykseen. Perheenjäsenten tulisi jäädä samalla karanteeniin ja hakeutua testiin, mikäli ovat oireisia. Ota yhteys myös muihin omiin kontakteihisi heti, kun olet tehnyt positiivisen kotitestin tai saanut tiedon positiivisesta PCR-testistä. Kerro heille tartunnasta ja kehota hakeutumaan testiin lievissäkin oireissa. Tartuttavuusaika alkaa 48 tuntia ennen oireiden alkua. Jos oireita ei ole, tartuttavuuden katsotaan alkaneen 48 tuntia ennen testin ottamista.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on suojella väestöä tartunnoilta ja turvata terveyden- ja sairaanhoidon kantokyky. Nopeasti leviävä omikron-muunnos haastaa meitä voimakkaasti ja varotoimien merkitys kasvaa entisestään. Jokaisen olisi nyt muistettava etäisyyksien pito, maskin käyttö ja hyvä käsihygienia. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa työskennellessä tai asioidessa.

Rokotetuille tauti on yleensä lievä, mutta laajalle levitessään epidemia todennäköisesti johtaa myös sairaaloiden kuormittumiseen. Erityisesti rokottamattomilla on riski saada koronaviruksen vakavampi tautimuoto. Tällä hetkellä suurin haaste on terveydenhuollon henkilökunnan sairastuminen ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ylläpito laajojen sairastumisten ja karanteenien vuoksi. Rajoituksilla ja varotoimilla sekä tehokkaalla rokottamisella pyritään siihen, että kaikki eivät sairastuisi yhtä aikaa. Maailmalta on kuitenkin opittu, että omikron-muunnoksen aiheuttama epidemia on muodoltaan hyvin jyrkkä ja siihen on melko vaikea vaikuttaa.

Laaja maskisuositus ja etätyösuositus jatkuvat ja niitä toivotaan laajasti noudatettavan. Rajoitukset on koettu osin epäoikeudenmukaisiksi, mikä on ymmärrettävästi vaikuttanut ihmisten motivaatioon noudattaa niitä Asiaan vaikuttavat osaltaan tartuntatautilain muutokset ja päätöksenteon hajautuminen alueille. Tämänhetkisessä vaikeassa epidemiologisessa tilanteessa rajoituspäätösten olisi hyvä olla mahdollisimman yhdenmukaisia kaikilla leviämisalueen kriteerit täyttävillä alueilla.

Aluehallintoviraston määräykset koskien tartuntatautilain pykäliä 58, 58 d ja 58 g ovat voimassa 15.1.2022 saakka. Määräyksillä pyritään vähentämään ihmisten välisiä kontakteja tiloja sulkemalla ja kokoontumisia kieltämällä. Vaikeassa epidemiatilanteessa ATTR suosittelee rajoitusten jatkamista vielä kahden viikon ajan. Tavoitteena on vähentää kaikkia kontakteja, matalan tartuntariskin tilojen osalta tehdään kuitenkin vielä lisäharkintaa. ATTR näkee tärkeänä, että rajoitukset ovat yhdenvertaisia ja oikeasuhtaisia kaikilla leviämisalueilla. Päätökset mahdollisista määräysten jatkumisista tekee Lounais-Suomen aluehallintovirasto 14.1.2022.

 

Suositus koskien yksityistilaisuuksia

Vaikeassa epidemiologisessa tilanteessa kaikkia kontakteja tulisi vähentää, jotta epidemian leviämistä voitaisiin hidastaa. Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi korkeintaan 10 henkilölle. AVI:n määräyksien kiertäminen esim. käyttämällä suljettuja tiloja yksityistilaisuuksiin voi heikentää rajoitusten tehoa ja nopeuttaa epidemian etenemistä. Tavoitteena on hidastaa epidemian kulkua ja suojella terveydenhuoltoa ylikuormittumiselta.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”.

 

Opetuksen järjestäminen ja varhaiskasvatus

Vaikka tartuntoja tapahtuu myös kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, Satakunnan ATTR ei suosita etäopetukseen siirtymistä muutoin kuin viimesijaisena rajoitustoimena. Näemme, että etäkoulun lapsille ja nuorille aiheuttamat haitat ovat suuremmat, kuin etäkoulusta saatava hyöty epidemian hillinnässä. Koulu pyritään aloittamaan lähiopetuksena varotoimia noudattaen. Lievienkin oireiden esiintyessä oppilaan tulee jäädä kotiin viideksi vuorokaudeksi. Satakunnassa on käytössä laaja maskisuositus 10 vuotta täyttäneille ja vanhemmille, lisäksi pyritään siihen, että opetushenkilökunta olisi mahdollisimman kattavasti kolme kertaa rokotettu. 

Myös lasten harrastustoiminnan keskeyttämiseen ATTR suhtautuu pidättyväisesti ja näkee nämä viimesijaisena keinona epidemian hallinnassa, sillä todennäköisesti harrastustoimintaa rajaamalla ei tosiasiallisesti pystytä epidemiaa hillitsemään.