Koronatapauksia on edelleen paljon, ilmaantuvuus on uudelleen nousussa

Mediatiedote 23.9.2022

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Tartuntatautirekisterin perusteella kahden viimeisen täyden viikon aikana Satakunnassa on varmistettu 606 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 284 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Valtakunnallinen ilmaantuvuus on 262 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi korkeampi, sillä näytteitä otetaan vain pienestä osasta tapauksia.

Luotsinmäeltä ei ole käytettävissä jätevesiseurannan tuloksia, yleisesti Suomessa jätevesiseurannassa koronavirustaso on pysytellyt korkealla tasolla. Epidemia ei ole ohi, mutta on muuttanut luonnettaan.

 

Vaikean koronavirusinfektion aiheuttama sairaalakuormitus on vähäistä, mutta koronavirustapaukset ja osastoepidemiat kuormittavat erityisesti perusterveydenhuoltoa

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 14 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Tehohoidossa on yksi koronapositiivinen potilas, joka on kuitenkin sairaalahoidossa muusta syystä. Vain kahdella sairaalahoitoa vaativista potilaista koronavirusinfektio on tänään sairaalahoidon varsinainen syy.

Terveyskeskusten vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 55 koronapositiivista potilasta, joista arviolta 14 koronainfektion vuoksi. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että hoivalaitoksissa on tällä hetkellä ainakin 31 koronapotilasta 10 eri hoitopaikassa. Hoivayksiköiden osalta tieto ei todennäköisesti ole kattavaa.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia (Covid-19 diagnosoitu 30 vuorokauden sisällä menehtymisestä) on Satakunnassa kirjattu kaikkiaan 170 kpl, joista 155 perusterveydenhuollon osastolla tai pitkäaikaishoidossa. Kuolemat painottuvat selvästi iäkkäisiin yli 80 vuotiaisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kuormittavat erityisesti perusterveydenhuollon yksiköissä todetut osastoepidemiat, joissa on sairastunut sekä henkilökuntaa että potilaita tai asiakkaita. Epidemiat ovat usein tulleet osastoille vierailijoiden mukana tai tunnistamattoman tapauksen seurauksena. Myös Satasairaalassa on viime viikkoina ollut kaksi pientä osastoepidemiaa. Hyvän rokotuskattavuuden ja vallalla olevan virustyypin ominaisuuksien takia vakavat infektiot ovat harvinaisia.

Tapausmäärät ja osastoepidemiat näyttävät kahden viime viikon aikana lähteneen lievään nousuun. On mahdollista, että kyseessä on jo uusi alkava epidemia-aalto. Toistaiseksi tyypitetyt tartunnat ovat olleet omikron BA.5 –kantaa, mutta odotettavissa on uuden tyyppisen viruskannan (esimerkiksi BA2.75 variantin tai BA.5 kannan uuden muunnoksen) rantautuminen myös Suomeen.

 

Alueelliset suositukset

Kansalaisohjetta Mitä teen jos epäilen koronatartuntaa? on päivitetty.

Erityisiin riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee hakeutua aktiivisesti terveydenhuollon testiin, jotta heille voidaan tarjota varhaista Paxlovid-lääkehoitoa. Erityisen tärkeää tämä on niille henkilöille, joille rokotukset eivät perustaudin tai annetun lääkehoidon vuoksi anna hyvää suojaa, esimerkkeinä sytostaattihoidossa olevat syöpäpotilaat tai rituksimabi-hoitoa saavat potilaat. Lisätietoa osoitteessa Riskiryhmien varhainen koronahoito

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Epidemiatilanteen aktiivisuuden vuoksi Satakunnan alueella jatketaan maskien käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa. Suositus koskee sekä työntekijöitä että vierailijoita ja potilaita. Erityisesti vierailijoiden suhteen tilanteessa on parannettavaa. Myös päivystyksessä asioivia tai sairaalaan tulevia potilaita muistutetaan maskin käytöstä.

Henkilökunta käyttää maskeja potilaskontakteissa, mutta sairaaloiden ja hoivalaitosten käytävillä, jossa kontaktit ovat lyhytaikaisia, esim. matkalla ruokasaliin maskin käytöstä voidaan sen sijaan luopua. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan välisissä kontakteissa tiloissa, joissa ei ole potilaita tai riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, maskin käytöstä on luovuttu jo aiemmin. Mikäli osastolla on todettu epidemia, suojainten käytöstä ohjeistetaan erikseen.

 

Riskiryhmien joukkorokotukset koronaa ja influenssaa vastaan alkavat marraskuun alussa

Rokotukset ovat paras ase vakavaa koronavirustartuntaa vastaan, vaikka ne eivät suojaakaan kovin hyvin tartunnalta.

THL on tänään päivittänyt yleisen rokotusohjelman ohjeet. Riskiryhmien koronan tehosterokotukset ovat jo käynnissä, mutta pääsääntöisesti THL suosittelee tehosterokotusten antamista yhtä aikaa influenssarokotuksen kanssa marras- ja joulukuun aikana. Satakunnassa noudatetaan suositusta ja riskiryhmien joukkorokotukset alkavat marraskuun alussa. Etenkään iäkkäille influenssarokotuksia ei kannata antaa liian aikaisin, jotta niiden antama suoja säilyisi koko epidemiakauden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ei toistaiseksi ole annettu suositusta koronan lisärokotuksista. Kansallinen asiantuntijatyöryhmä ja THL arvioivat parhaillaan näyttöä asiasta karttuvan tiedon valossa, huomioiden käyttöön tulevat uudet varianttivalmisteet.

 

Miten voin itse ehkäistä epidemioiden leviämistä?

Syyskaudella lisääntyvät tavallisesti myös muut hengitystieinfektiot, joten on hyvä muistaa erityisesti oman toiminnan merkitys niin koronan kuin muidenkin epidemioiden ehkäisemisessä. Oireisena tulee välttää kodin ulkopuolisia kontakteja. Oikeaan yskimistekniikkaan ja hyvään käsihygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota. Koronavirukseen tepsii käsihuuhde, mutta monet hengitystieinfektiot vaativat käsien saippua-vesipesua. Rokotussuojasta kannattaa huolehtia ja erityisen tärkeää tämä on riskiryhmien kohdalla.