Koronatapauksia on edelleen paljon - Rajattujen riskiryhmien varhaiseen hoitoon on käytettävissä tehokkaita hoitoja, riskiryhmäläisten on tärkeää hakeutua varhaiseen testiin ja hoitoon

Mediatiedote 18.8.2022

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

 

Tartuntoja on paljon, mutta taudin vakavuus on vähentynyt rokotusten myötä

Tartuntatautirekisterin perusteella viimeisen 14 vuorokauden aikana (2. – 15.8.2022) Satakunnassa on varmistettu 959 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 447 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Valtakunnallinen ilmaantuvuus on 504 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Koska terveydenhuollon testejä otetaan vain osasta potilaista, todellinen ilmaantuvuus on huomattavasti korkeampi. Positiivisten näytteiden osuus on edelleen korkea, noin 35 %.

Tautia on siis paljon, mutta vallalla olevan virustyypin (omikron BA.4/5) ja hyvän rokotuskattavuuden ansiosta sairastuminen johtaa harvemmin sairaalahoitoon. Kesän aikana vaikeat tehohoitoa vaatineet koronaviruksen aiheuttamat keuhkotulehdukset ovat käytännössä hävinneet. Riskiryhmien potilaille ja iäkkäille henkilöille tauti voi kuitenkin edelleen olla vaikea.

 

Koronavirusinfektion aiheuttama sairaalakuormitus on vähäistä, mutta hoivalaitosten ja vuodeosastojen epidemiat ovat kuormittaneet sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Vaikka tartuntoja on paljon, on sairaalahoidon tarve pysynyt maltillisena. Koronavirusinfektio on usein sivulöydös eikä varsinainen sairaalahoitoon johtanut syy.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä vain kolme koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 30 koronapositiivista potilasta, joista reilu 20 koronainfektion vuoksi. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että hoivalaitoksissa on tällä hetkellä ainakin 58 koronapotilasta 14 eri hoitopaikassa.

Kesän aikana ja myös viime viikkojen aikana on todettu useita osastoepidemioita, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tuotua infektion hoivalaitokseen. Epidemioissa on sairastunut sekä henkilökuntaa, että potilaita tai asiakkaita. Onneksi rokotusten myötä vaikeat tapaukset ovat vähentyneet.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia (Covid-19 diagnosoitu 30 vuorokauden sisällä menehtymisestä) on Satakunnassa kirjattu kaikkiaan 165 kpl, joista 137 perusterveydenhuollon osastolla tai pitkäaikaishoidossa.

 

Alueelliset suositukset

Satakunnan alueella jatketaan maskien käytön suositusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskenneltäessä ja asioidessa. Tämä on perusteltua niin kauan, kuin tauti luokitellaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ja osastoepidemioita esiintyy.

Sairaaloiden ja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden hoitopaikkojen ulkopuolella yleinen maskisuositus ei ole voimassa ja jokainen voi itse päättää, haluaako suojata itseään tartunnalta hengityksensuojainta käyttäen. Jos erityisiä riskitekijöitä ei ole ja rokotukset ovat kunnossa, maskille ei ole tarvetta.

Koska koronaepidemia jatkuu edelleen aktiivisena ja koronainfektio tarttuu jo ennen oireiden syntymistä, riskiryhmien potilaita tai asiakkaita hoidettaessa henkilökunnan tulee edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta kaikissa niissä tiloissa, joissa potilaat liikkuvat. Tämä koskee myös iäkkäiden kotihoitoa.

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Jos kuulut vaikean koronainfektion riskiryhmään hakeudu varhaiseen testiin ja hoidon harkintaan

Osalle potilaista koronavirusinfektio voi edelleen olla hyvinkin vakava sairaus. Tämä koskee erityisesti rokottamattomia tai vain yhden rokotuksen saaneita tai niitä henkilöitä, jotka eivät perussairautensa vuoksi saa rokotuksista hyvää suojaa. Tällaisia potilaita ovat esimerkiksi tietyt hematologiset potilaat tai aktiivisessa syöpähoidossa olevat potilaat. STM:n asiantuntijatyöryhmä on määritellyt ryhmät, joille voidaan tarjota varhaista hoitoa vakavan infektion ehkäisemiseksi, Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät.

Lääkehoito on aloitettava ripeästi, viimeistään 5 vuorokauden aikana oireiden alusta, joten on tärkeää, että riskiryhmiin kuuluvat potilaat hakeutuisivat koronanäytteenottoon ja hoitoon mahdollisimman nopeasti. Tietoisuutta tästä mahdollisuudesta on tärkeää lisätä.  Lääkettä on käytettävissä rajoitetusti ja lääkäri harkitsee potilaskohtaisesti sen aloituksen kirjattujen kriteerien mukaisesti, lisäksi hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Jos Paxlovid-hoito katsotaan aiheelliseksi, se luovutetaan vastikkeetta potilaalle joko oman kunnan perusterveydenhuollossa tai Satasairaalassa.

Hoidon esteitä ovat alle 18 vuoden ikä, raskaus, vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta ja yhteen sopimaton lääkehoito, jota ei voida keskeyttää. Hoito voidaan aloittaa vain, mikäli kriteerit täyttyvät.

Jos varhainen hoito on aiheellista ja Paxlovid-hoito on vasta-aiheinen, käytettävissä on myös erikoissairaanhoidossa annettavia suonensisäisiä lääkehoitoja.

Riskiryhmään kuuluvan tulee hakeutua jo oireiden varhaisessa vaiheessa koronanäytteenottoon. Jos testi on positiivinen, tulee olla virka-aikana yhteydessä joko perussairautta hoitavalle Satasairaalan poliklinikalle (tämä koskee STM:n ohjeen ryhmä A) tai omaan terveyskeskukseen (ryhmät B-D). Joissakin tapauksissa lääkitys voidaan aloittaa myös päivystyksessä, mutta päivystyksen ruuhkautumisen vuoksi on suositeltavaa hoitaa asia virka-aikana terveyskeskuksen tai erityispoliklinikan kautta.

Kansalaisohje: Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala

Riskiryhmien varhainen koronahoito | Satasairaala

 

Koronarokotukset jatkuvat, rokotussuosituksia on syytä noudattaa            

Nykyisillä rokotteilla ei pystytä estämään koronainfektion tarttumista kovin hyvin, mutta ne ehkäisevät tehokkaasti vakavia infektioita ja kuolemia. THL antoi suosituksen neljänsistä koronarokotuksista 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville henkilöille heinäkuun puolessa välissä ja tämän ryhmän rokottaminen on Satakunnassa edistynyt mukavasti.

Syys-lokakuussa on todennäköisesti tulossa käyttöön uusia päivitettyjä varianttirokotteita. Tarkempi aikataulu ja rokotusohjelman laajentaminen selviävät syyskuuhun mennessä. Kansallisia rokotussuosituksia on syytä noudattaa.