Koronatapauksia on Satakunnassa edelleen runsaasti, mutta sairaalakuormitus on kääntynyt laskuun

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä ei kokoontunut tänään, seuraava kokous on kiirastorstaina 14.4.2022.

Ohessa luvatusti tilannearvio Satakunnan koronatilanteesta.

Ilmaantuvuus

Varmistettujen koronatapausten ilmaantuvuus on yhä erittäin korkea, mutta kääntynyt nyt hieman laskuun.  THL Koronakartan perusteella se oli eilen 1428 / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, arviolta noin nelinkertainen, sillä diagnostiikkaa tehdään paljolti kotitestein kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tartuntoja todetaan edelleen eritäin runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi missä tahansa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta miltei kaikissa Satakunnan kunnissa.  Viikoilla 12-13 varmistettujen tartuntojen ilmaantuvuus oli Raumalla Satakunnan korkein, 1817 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 1421 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro todellista tilannetta

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 12

Viikolla 13 Satakunnassa otettiin yhteensä 3077 näytettä, joista positiivisia oli 46 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 43% kaikista otetuista.

SataDiag laboratorion on tutkinut noin puolet kaikista Satakunnassa otetuista näytteistä. Tämä osuus on pysynyt melko samana. SataDigin tutkimista näytteistä 50 %  oli positiivisia. Positiivisten näytteiden osuus on siis edelleen erittäin korkea, mutta kääntynyt lievään laskuun. Epidemia jatkuu siis erittäin aktiivisena, mutta pieniä merkkejä tasaantumisesta on.

Koronapotilaiden aiheuttama sairaalakuormitus on kääntynyt laskuun

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on kääntynyt laskuun sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa.

Viikolla 13 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 35 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, kun niitä edellisellä viikolla oli 46.  Kuluvan viikon aikana maanataista torstai iltaan mennessä (3,5 päivässä) on alkanut 12 uutta vuodeosaston hoitojaksoa koronan vuoksi. Hoitojaksoista valtaosa johtuu ensi sijassa muusta syystä kuin koronainfektiosta. Myös terveyskeskuksen vuodeosastoilla koronatapaukset ovat nyt kääntyneet laskuun.

Tänä aamuna Satasairaalan vuodeosastoilla oli hoidossa 11 sellaista koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä varsinaisesti koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 3 ja muusta syystä 8 potilasta. Tehohoidossa on nyt kaksi koronapotilasta, toisella potilaista korona on sivulöydös.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa 30 koronapositiivista potilasta joista vajaa puolet ensisijaisesti koronainfektion takia.  Alueen hoivakodeissa epidemia jatkuu, niissä on tämän päivän tiedon mukaan hoidossa 124 koronapositiivista potilasta. Rokotusten ansiosta asukkaiden oireet ovat kuitenkin pääsääntöisesti olleet varsin lieviä.

Koronan aiheuttama kuormitus näyttää olevan vähenemässä, mutta suuri haaste on, että osastopaikat ovat muista syistä hyvin täynnä. Myös henkilökunnan sairastapaukset ja työtaistelutoimet aiheuttavat edelleen merkittäviä haasteita. Satasairaalassa on kuluvalla viikolla jouduttu peruuttamaan suunniteltuja kiireettömiä toimenpiteitä kokonaistilanteen vuoksi.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 392 potilasta, tehohoidossa 51 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 132 kpl, joista 106 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

Jätevesiseurannassa virusmäärät ovat edelleen korkeita, mutta muutokset eivät ole dramaattisia

Jätevesiseurannan perusteella koronavirusmäärä Luotinmäen vedenpuhdistamolla on edelleen korkea. Parin viime viikon aikana havaittu laskutrendi ei ole jatkunut, vaan virusmäärät ovat edelleen korkealla tasolla, samoin kuin muuallakin Suomessa. Tosin sellaista dramaattista nousua, jota tänään on uutisoitu ei mittauksessa voida todeta. Tulos kertoo, että sairastavuus on edelleen suurta. Virusta erittyy ulosteisiin melko pitkään sairastumisen jälkeen, noin 2-3 viikon ajan, joten seuranta kuvaa tilannetta pidemmällä aikavälillä.

Suositukset ovat toistaiseksi ennallaan, yleinen maskisuositus jatkuu

Suosituksiin ei ole tehty muutoksia. Epidemiologisen tilanteen ollessa edelleen vaikea, Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee yli 12-vuotiaita tilanteissa, joissa paljon ihmisiä on koolla ja etäisyyksiä ei voida pitää. Tässä noudatetaan THL:n suositusta kasvomaskien käytöstä.

Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistusOhjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn. Epidemian ollessa edelleen aktiivinen maskin käyttö turvaa henkilökunnan riittävyyttä.

Erityisen tärkeää on jatkaa maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenneltäessä ja vierailtaessa.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleinen maskisuositus purettiin Satakunnassa viikko sitten.

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.