Satakunnan koronanäytteiden otto-ohjetta on päivitetty valtakunnallisen strategian mukaisesti – muutoksia alle 12-vuotiaiden näytteenoton suosituksiin

Tiedote 17.9.2021 kello 16:15

Kansallinen covid-19-testaus- ja jäljitystrategia on julkaistu 14.9.2021, jonka johdosta THL ei ole vielä muuttanut ohjeitaan. Satakunnassa käytössä ollut ohjeisto näytteiden oton kriteereistä on aikuisten osalta hyvin linjassa strategian kanssa. Satakunnan ammattilaisten toimintaohjetta on nyt päivitetty.

Tavoitteena on, että ohjeisto on Suomessa mahdollisimman yhdenmukainen, mutta myös alueellisen tilanteen huomioiva. Näytteenottoa pyritään suuntaamaan enemmän lääketieteellisin perustein ja muun muassa vähentää lieväoireisten alle 12-vuotiaiden näytteenottoa. Tarkempaa kansallista ohjeistusta koulujen ja päiväkotien altistustilanteista odotetaan kuumeisesti.

Muutokset koskevat alle 12-vuotiaiden testausta.

Alle 12-vuotiaita lapsia, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oikeita, näyte on perusteltua ottaa seuraavissa tapauksissa:

 • altistus tartuntaan valmistetulta koronaviruspotilaalta edeltävän kahden viikon sisällä
 • lapsen perhepiirissä yli 16-vuotiailla, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 • lapsen infektio-oireet edellyttävät testausta lääkärin arvion mukaan
 • Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, lieväoireista hengitystieinfektiota voidaan seurata kotona ja päiväkotiin tai kouluun palata, kun akuutti oireilu on parantunut.

Yli 12-vuotiaiden suhteen Satakunnan ohjeistus on ennallaan.

 • Oireiset henkilöt, jotka eivät ole täysin rokotettuja tai sairastaneet varmennettua COVID-19-infektiota viimeisen 6 kuukauden aikana, suositellaan testattavan mahdollisimman pian oireiden ilmaannuttua.
 • Täysin rokotettuja oireisia henkilöitä suositellaan testaamaan vain
  • mikäli he ovat kahden edeltävän viikon aikana altistuneet tunnistetulle Covid-19 infektiolle
  • ovat kahden edeltävän viikon aikana palanneet matkalta alueelta, jossa Covid-19 on yleinen
  • ovat sosiaali- tai terveydenhuollon työssä
  • ovat yli 70 vuotiaita tai immuunipuutteisia
  • tarvitsevat sairaala- tai laitoshoitoa tai ympärivuorokautista hoivaa

COVID-19-testaus ei pääsääntöisesti koske täysin rokotettuja oireettomia henkilöitä eikä niitä, jotka ovat sairastaneet varmennetun COVID-19-infektion edeltävän 6 kuukauden aikana. Infektiolääkärin tai tartuntatautilääkärin päätöksellä kokonaan rokotettuja oireettomia altistuneita voidaan testata altistumisen jälkeen.

Missä näytteet otetaan

Näytteisiin tulee hakeutua kotikunnan tai oleskelukunnan näytteenottopisteeseen tai työterveyshuoltoon. Aika tulee varata etukäteen. Ensisijaisesti suositellaan omaolo.fi oirearvion tekemistä ja sähköistä ajanvarausta ja vasta toissijaisesti soittamista oman kunnan ajanvaraukseen. Omolon päivitys tapahtuu valtakunnallisesti emmekä pysty siihen vaikuttamaan.