Satakunnan koronavirustilanne on edelleen rauhallinen

Tiedote 11.1.2021 kello 19.20

Satakunnan koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena. Tapauksia on nyt sairaanhoitopiirin oman rekisterin mukaan kaikkiaan 415, tartuntatauti-ilmoitusten perusteella 396. 

Ilmaantuvuusluku Satakunnassa on pysynyt vakaana ollen nyt koronakartan mukaan 13,9 / 100 000 asukasta /14 vrk. Koko Satakunnan on epidemiologisesti arvioitu olevan kiihtymisvaiheessa, mutta tilanne lähestyy perustasoa.

Tartunnanlähteet ovat hyvin selvillä

Satakunnassa ei ole viime aikoina ollut tapauksia, joiden tartunnanlähde olisi ollut epäselvä ja tartunta saatu Satakunnassa. Viikonloppuna tuli ilmi yksi joukkoaltistus porilaisessa päiväkodissa, jonka seurauksena 16 henkilöä asetettiin karanteeniin. Porin kaupunki on tiedottanut tapauksesta tänään 11.1.2021. Muita joukkoaltistustilanteita ei ole viime aikoina ollut.

Kahdella Satakunnassa matkailleella henkilöllä todettiin viikonlopun jatkotutkimuksissa muuntuneen viruskannan aiheuttama infektio

Viikonlopun lisätutkimuksissa todettiin kahdella Satakuntaan ulkomailta saapuneelta henkilöltä Britanniassa yleisen virusmuunnoksen aiheuttama infektio. Toinen henkilöistä oli oireeton ja on jo poistunut maasta.  Toisen potilaan tartuttavuusaika päättyy tänään. Tapausten lähikontaktit (yhteensä viisi henkilöä) oli heti koronavirusinfektion toteamisen jälkeen asetettu karanteeniin. Virusmuunnoksen vuoksi karanteeniaikaa pidennettiin. Viruskannan ei arvioida näihin tapauksiin liittyen levinneen laajemmalle.

Satasairaalassa tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on nyt hoidossa yksi potilas. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita.

Rokotukset Satakunnan useimmissa kunnissa ovat alkaneet, sairaalassa rokottaminen etenee suunnitellusti

THL:n uuden, 7.1.2021 julkaistun linjauksen mukaisesti kaikki rokotteet, jotka saadaan, rokotetaan mahdollisimman pian. Toinen rokoteannos pyritään kuitenkin antamaan myyntiluvan mukaisesti noin 21 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Rokotejärjestyksessä noudatetaan kansallista ohjeistusta ja tällä hetkellä rokotetaan terveydenhuollon koronapotilaita hoitavaa henkilöstöä sekä terveydenhuollon toiminnan kannalta kriittisiä henkilöitä. Lisäksi pyritään mahdollisimman pian rokottamaan myös ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden iäkkäitä asukkaita ja heidän hoitajiaan. Rokotusten eteneminen riippuu siitä, missä tahdissa rokotteita saadaan Satakuntaan. Rokotusten antaminen laajemmin väestölle helpottuu, kun kevään aikana todennäköisesti saadaan lisää uusia rokotevalmisteita.

Valtakunnallisesti annettujen rokotusten kirjautumisessa rokoterekisteriin on todennäköisesti jonkin verran teknistä viivettä, mutta rokotukset sinänsä etenevät hyvin. Koska käytettävissä olevat rokotemäärät ovat toistaiseksi pieniä on järkevää pyrkiä kohdentamaan ne mahdollisimman vaikuttavasti.

Varotoimet ovat edelleen tärkeitä

Koska tilanne voi nopeastikin huonontua, on edelleen tärkeää, että oireisena jäädään kotiin ja hakeudutaan testiin matalalla kynnyksellä. Lähikontaktien määrän rajoittaminen, etäisyyksien pitäminen, käsihygienian toteuttaminen ja maskin käyttö ovat avainasemassa. Suositellaan edelleen, että yksityistilaisuuksien henkilömäärä rajattaisiin kymmeneen henkeen ja matkustelua leviämisvaiheessa oleville alueille vältettäisiin.

Kansallinen maskisuosituksen laajentuminen

Satakunnassa alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suositteli kokouksessaan 7.1.2021 maskien käytön laajentamista yläkouluihin tavoitteena pyrkiä varmistamaan koulujen lähiopetus. THL kuitenkin laajensi kiihtymisvaiheen maskisuositusta 8.1.2021 koskemaan 12-vuotiaita ja kuudensia luokkia. Näin ollen koulujen maskisuosituksen järjestämistä punnitaan uudelleen seuraavassa alueellisen tartuntatautien työryhmän kokouksessa 14.1.2021.