Satakunnassa ei ole todettu uusia COVID-tapauksia yli viikkoon, maailmalla epidemia ei ole laantunut

Tiedote 6.7.2020 kello 10.00

Satakunnassa on yhteensä todettu 60 COVID-tapausta. Uusia löydöksiä ei ole tehty yli viikkoon. Sairaalassa ei ole COVID-potilaita.

Edeltävien kahden viikon aikana tilanne vaikutti huolestuttavalta. Tällöin Satakunnassa todettiin yhteensä viisi koronavirusinfektiota, joiden tartunnat oli saatu Satakunnassa ilman, että tartunnanlähdettä pystyttiin selvittämään.  Tapauksilla ei ollut yhteyttä toisiinsa. Viimeisestä tapuksesta on nyt kulunut 10 vrk ja uusia ei ole ilmennyt. Näytteitä on otettu vilkkaasti, esimerkiksi viime viikolla lähes 900 näytettä/viikko. Vaikuttaa siltä, että ainakaan laajamittaista leviämistä alueella ei ole.

Satakunta on matalan ilmaantuvuuden aluetta. Uusien tapausten ilmaantuvuus Satakunnassa oli viikolla 25 (15.6 – 21.6.2020) 1,4 / 100 000 asukasta, viime viikolla 0,5 / 100 000. Tällä viikolla toistaiseksi 0.

Suomen ja Satakunnan tilanne näyttää rauhalliselta. Pandemia kuitenkin jatkuu ja uuden leviämisen uhka on olemassa, jos matkailu lisääntyy ja varotoimia ei noudateta. Maailmalla on varmistettu yli 10 miljoonaa COVID- tartuntaa ja kuolleita on yli 500 000.  Ruotsin tapausmäärät jatkavat nousua, samoin Venäjän tilanne on vaikea. Ulkomaanmatkailuun on syytä suhtautua pidättyväisesti ja valtioneuvoston suosittelemaa 14 vuorokauden omaehtoista karanteeninomaisia olosuhteita on tärkeää noudattaa. Huolena on, että rajoitteiden vähentyessä tästä lipsutaan.

Karanteenin omaisten olosuhteiden suositus koskee myös kausityöntekijöitä. Työnantajien tulee huolehtia, että olosuhteet ovat sellaiset, että epidemia ei pääse leviämään työmaalla tai majoitustiloissa. Se on myös työnantajan etu.  Satakunnassa on viime viikkoina todettu yksi ulkomaalaisen kausityöntekijän ja hänen lähikontaktinsa COVID-infektio. Kyseisessä tapauksessa asioista oli hyvin huolehdittu ja muita lisätartuntoja ei kehittynyt.

Jotta pystymme välttämään tilanteen pahenemisen, on tärkeää tunnistaa tapaukset nopeasti ja katkaista tartuntaketjut. Satakunnassa on hiottu hyvää yhteistyötä nopeasta diagnostiikasta ja tartuntojen jäljittämisestä yhteistyössä kuntien kanssa. On tärkeää, että testeihin pääsee helposti.  Aina ennen näytteeseen hakeutumista tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon joko tekemällä internetissä Oma olo –testi, soittamalla omaan terveyskeskukseen tai valtakunnalliseen 116 117 neuvontapuhelimeen.

Edelleen on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja oikeasta yskimis- ja niistämistavasta.  Väenkokouksia tulee välttää ja turvaväleistä huolehtia. Ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa ja riskiryhmien terveydenhuollossa noudatetaan edelleen varotoimia, mutta hoitolaitoksissa on pyrittävä järjestämään turvallisia tapaamisia läheisille ja omaisille suojaimia käyttäen.