Satakunnassa todettu kolme uutta COVID-tapausta tapausta, esiintyvyys on nousussa, mutta edelleen matalalla tasolla. Kannanotto COVID-tiedotukseen Satakunnassa

Tiedote 5.10.2020 kello 19.30

Satakunnassa on viikonlopun aikana ja tänään todettu yhteensä kolme uutta COVID-tapausta.

Tapauksia on nyt kaikkiaan 98, näistä viimeinen tulee koronakarttaan näkyviin vasta huomenna.

COVID:n esiintyvyys Satakunnassa on vähitellen nousussa, mutta se on edelleen Suomen alhaisin (3,7 / 100 000 / 14 vrk). Epidemiologisesti Satakunta on edelleen perustasolla. Jatkuvaa valppautta kuitenkin tarvitaan ja varotoimia tulee noudattaa.

Kaikkien uusien tapausten tartunnanlähde on tiedossa. Kahdessa tapauksessa on kyse ulkomailta saadusta tartunnasta ja yhdessä tapauksessa henkilö on oleskellut pääkaupunkiseudulla ja saanut tartunnan perhepiirissä. Satakunnassa ei ole tiedossa avoimia tartuntaketjuja.

Tiedottamisen periaatteet

Satakunnan Kansan yleisöosastolla kritisoitiin viikonloppuna Porin tarkkaa tiedotuslinjaa koskien joukkoaltistumisia. Vastaan esitettyyn arvosteluun, sillä Satakunnassa COVID-tiedotusta on hoidettu keskitetysti kuntien ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin välisenä yhteistyönä.

Olemme epidemian alusta lähtien valinneet avoimen tiedotuslinjan, kuitenkin tarkasti muistaen, että julkisuuteen ei anneta mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella yksilö tai hänen terveystietonsa voisivat paljastua muille. THL:n julkaisemasta koronakartasta voi kuka tahansa päätellä mille paikkakunnille uudet tapaukset sijoittuvat, mikäli kunnassa tapauksia on ollut yli viisi. Paikkakuntakohtaisesti alle viiden tapauksen paikkakuntia emme kerro. Tiedotteissamme on kerrottu, onko uusien tapausten tartunnanlähde selvillä, onko altistuneet tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Väestön on hyvä tietää, onko alueella avoimia tartuntaketjuja ja onko alueella tapauksia, jotka todennäköisesti ovat peräisin Satakunnasta.

Joukkoaltistustilanteissa ajantasainen ja harkittu tiedottaminen on tärkeää. Tällaisessa tilanteessa sosiaalinen media, juorut ja huhut ovat erittäin nopeita ja lietsovat helposti joukkohysteriaa. On tärkeää selkeästi määritellä, keitä joukkoaltistumistilanne koskee ja keitä se ei koske. Joukkoaltistumisista tiedotuksessa on pyritty täsmällisyyteen, tarkkuuteen ja nopeuteen yhteistyössä kunnan tartuntatautiviranomaisten ja opetustoimen kanssa. Näin on katsottu parhaaksi toimia, sillä kunnan tartuntatautiviranomaiset eivät usein ehdi tavoittaa kaikkia altistuneita ennen kuin viidakkorumpu jo lietsoo turhia pelkoja.  Mitään yksilöivää tietoa emme sairastuneista anna eivätkä kenenkään henkilöllisyys tai terveystiedot tiedotteiden perusteella paljastu. Joskus henkilöt itse saattavat kertoa asiastaan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, mutta terveysviranomaiset eivät yksilöiviä tietoja anna kenellekään asiattomasti.

Tulemme Satakunnassa jatkamaan samalla linjalla. Mahdollisista joukkoaltistuksista tiedotetaan ripeästi ja selkeästi, mutta yksilöä mahdollisimman tarkasti suojellen. Toivomme, että myös media kunnioittaa tätä rajausta.

Yksittäisistä tapauksista emme jatkossa päivittäin kerro, vaan keskitämme tiedottamisen maanantai, keskiviikko ja perjantai iltaan, jolloin julkaisemme kootun tiedotteen. Välipäivinä median on syytä tyytyä siihen tietoon, mitä THL:n päivittyvä koronakartta kertoo.

Perjantaisin tehdään laajempi analyysi epidemiologisesta tilanteesta ja uutisoidaan Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän tekemistä päätöksistä ja suosituksista. Näistä kerrotaan vähintään viikoittain päivitettävällä Satasairaalan internetsivustolla. https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19