Satakunnassa on todettu yksi uusi COVID-19 tapaus, joka ei liity aiempiin

Eilen illalla todettiin Satakunnassa uusi COVID-19 tapaus. Potilas on sairaalahoidossa, mutta varsin hyväkuntoinen. Uudella tapauksella ei ole yhteyttä aiempiin. Kyseessä on ympärivuorokautisen hoivan piirissä oleva potilas, joka käy dialyysihoidossa Raumalla.

Potilas on todennäköisesti saanut tartunnan asuinpaikassaan, dialyysissa tai matkalla sinne. Tartunnanlähdettä ei ole ainakaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Tartunnanlähteen selvittelemiseksi ja mahdollisen piilevän epidemian osoittamiseksi kaikilta asukkailta ja koko asumisyksikön henkilökunnalta on tänään pyritty ottamaan COVID-näytteet. Ne on pääosin jo saatu eikä muita tapauksia ole todettu. Kaikki vastukset eivät vielä ole valmiit, mutta valmistunevat huomiseen iltapäivään mennessä.

Samoin Rauman dialyysin siitä potilasryhmästä (N=6), joita on hoidettu samaan aikaan potilaan kanssa sekä koko potilasta hoitaneesta henkilökunnasta on otettu näytteet. Positiivisia tuloksia ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty eikä oireisia ole.

Sekä potilaan hoitopaikassa, että Rauman dialyysiyksikössä on kiitettävästi noudatettu sairaanhoitopiirin ohjeistusta suojaimien käytöstä. Tämä pienentää merkittävästi epidemian riskiä ja karanteenien tarvetta. On mahdollista, että tartunta on tullut laitokseen vierailijan mukana.

Infektioyksikkö on yhteistyössä Eurajoen kunnan tartuntataudeista vastaavien kanssa ohjannut tartuntojen torjuntaa ja selvittämistyötä. Suojainten käyttö jatkuu ja altistuneet kohortoidaan tarkoituksenmukaisesti. Vierailuja yksikössä joudutaan rajoittamaan, kunnes tilanne selviää.

Rauman dialyysiyksikössä ei ole ollut tarvetta henkilökunnan karanteeneihin, vaan toiminta jatkuu suojaimia käyttäen. Altistuneet kuusi potilasta hoidetaan erillään muista potilaista varotoimia noudattaen ja taksikyyditykset hoidetaan yksilökuljetuksina. Sekä taksinkuljettajia että altistuneita potilaita ohjeistetaan käyttämään suu-nenäsuojuksia kyydityksen aikana. Sairastunut potilas ei ole kyydittävien joukossa. Lisäksi korostaen hyvää käsihygieniaa. Jatkotartunnat dialyysiyksikössä ovat mahdollisia, mutta melko epätodennäköisiä.

Muistutetaan, että koronaviruksen esiintyvyys on Satakunnassa edelleen matala, tapauksia on varmistettu kaikkiaan 66. Esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verraten Satakunnassa tapauksia on ollut väkilukuun suhteutettuna alle kymmenesosa.