Satakunta on edelleen leviämisalue: Ilmaantuvuus on kasvussa, mutta sairaalakuormitus vähäistä

Tiedote 10.12.2021 kello 18:10

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta.

Satakunta on edelleen leviämisalue ja täyttää hallituksen antamista leviämisvaiheen kriteereistä 6 / 7.

Toteutuvat kriteerit 10.12.2021:

 • Ilmaantuvuus on 144 – 155 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. (kriteeri yli 100)
 • Positiivisten näytteiden osuus on 3,0 % (kaikki näytteet viikolla 48), SataDiagin tutkimat näytteet 4,8 %. (Leviämisalueen raja on uusissa kriteereissä 3,0 – 3,5 %).
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
  • Erikoissairaanhoito tai terveyskeskuksen vuodeosastot eivät ole kuormittuneita,
  • Perusterveydenhuollon kuormitus jatkuu intensiivisenä: Näytteenotto, rokotukset ja tartunnanjäljitys vievät kuntien käytettävissä olevista työvoimaresursseista erittäin ison osan haitaten perusterveydenhuollon muita tehtäviä merkittävästi.
 • Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta
 • Jätevesiseuranta osoittaa havaituissa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua
 • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä. Viime viikkoina ei onneksi enää ole ollut laajoja hoitolaitosepidemioita, altistumisia kuitenkin jokusia

Kriteerit, joka ei toteudu:

 • Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen varsin tehokkaasti

Lisäksi:

 • Ympäröivien maakuntien tilanne on Satakuntaa huonompi ja niiden korkea ilmaantuvuus lisää riskiä tilanteen pahenemiseen myös Satakunnassa
 • Pikkujoulun ja joulun juhlakausi lisää tartuntariskejä erityisesti rokottamattomien keskuudessa

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 10.12.2021 on 151 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunnan tilanne on ympäröiviä maakuntia parempi, mutta ylittää leviämisalueen rajan 100 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Koko Suomessa kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 258 / 100 000 asukasta/ 14 vrk.

Satakunnassa Covid-19 epidemia on aktiivinen lähes kaikissa kunnissa. Alueella ilmaantuvuus on kaikkein suurinta (peräti yli 500 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Harjavallassa ja Jämijärvellä. Ilmaantuvuus on hyvin korkea (yli 300/100 000 asukasta/14 vrk) myös Pomarkussa ja Huittisissa. Yli 200 ilmaantuvuuslukuun yltävät Säkylä, Kokemäki, Kankaanpää, Nakkila ja Karvia. Raumalla ilmaantuvuus on noin 141 ja Porissa 115. Myös Eurassa ilmaantuvuus on nousussa ja siellä ongelma näyttää keskittyvän Hinnerjoen kylään.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on edelleen tehokasta, tartunnanjäljitys viikolla 48

Tartunnanjäljitys on edelleen pystytty toteuttamaan nopeasti vain lyhyellä viiveellä, mutta jäljitystyö kuormittaa kuntia voimakkaasti ja työvoimasta on pulaa.

Viime viikolla todettiin 152 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 72 % tapauksissa. 43 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Tartunnoista 3 % saatiin suoraan ulkomailta. 93 % tartunnoista (141/152) oli omasta sairaanhoitopiiristä, näistä 41 tartunnan lähde jäi epäselväksi. Näin sairaanhoitopiirin alueella saaduista tartunnoista tartunnanlähde ei selvinnyt 29 % tapauksista.

Tartunnoista 36 % todettiin samasta taloudesta ja 16 % ystävä- ja lähipiiristä. Työpaikalta peräisin oli nyt vain 5 % tartunnoista. Laajempia työperäisiä tartuntoja ei todettu.

Harrastus- tai vapaa-ajan toiminnassa todettiin 3 tartuntaa jääkiekossa. Lisäksi 5 tunnistettua tartuntaa todettiin ravintolasta/yöelämässä/yksityisjuhlista.  

Varhaiskasvatuksessa todettiin 2 uutta tartuntaa. Alakouluissa todettiin poikkeuksellisesti 9 tartuntaa, joista 5 muodostavat yhden suuren ryppään, jossa tartunta oli levinnyt luokkatovereiden keskuudessa. Toisen asteen oppilaitoksissa todettiin yksi uusi tartunta.     

Satakunnassa eristyksessä 10.12.2021 on yhteensä 208 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa ainakin 503 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 48

Viikolla 48 Satakunnassa otettiin yhteensä 4956 näytettä, joista positiivisia oli 3,0 %. SataDiagissa tutkituista näytteistä positiivisia oli 4,8 %. Satakunnassa näytteenottoaktiivisuus on hyvä ja näytemäärä on edelleen nousussa.

Satakunnassa ei toistaiseksi ole todettu yhtään omikron-muunnoksen aiheuttamaa tartuntaa.

Satasairaalassa Covid-tilanne on hyvä, mutta perusterveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut

Satasairaalassa koronatilanne on rauhallinen. Osastohoidossa on tänään ollut 4 koronapotilasta, joista kaksi tänään kotiutunut. Tehohoidossa ei ole nyt yhtään koronapotilasta, mutta viikon aikana on hoidettu kolmea potilasta teho-osastolla. Satasairaalan tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt ilman erityisjärjestelyjä, mutta on huomioitava, että muualla Suomessa tehohoidon kuormitus on paikoin niin korkea, että Satakunnassakin valmistaudutaan vastaanottamaan tehohoitopotilaita muilta alueilta. Tilanne saattaa muuttua nopeastikin.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli tänä aamuna 2 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettava potilas.  

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 170 erikoisairaanhoidon osastohoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 24 on ollut tehohoidossa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 49, joista 34 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. 

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokottamista on tehostettava

Satakunnassa rokotuskattavuus on edelleen keskiarvoa huonompi, vaikka erot ovatkin varsin pieniä. Rokotuskattavuudessa on pahimpia puutteita etenkin 20 – 40 vuotiaiden ja 12-15 vuotiaiden ikäluokissa.

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 85,6 % (koko Suomessa 87,1 %), kaksi annosta 80,3 % (Suomessa 82,4 %) ja kolme annosta 8,0 % (Suomessa 8,3 %) koko väestöstä. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon on 1. rokotteen osalta 1,5 %, 2. rokotteen osalta 2,1 % ja 3. rokotteen osalta 0,3 %. Nämä erot ovat pysyneet lähes saman suuruisina viime viikkoon verrattuina.

Osassa kunnista on ollut ongelmia digitaalisen ajanvarausjärjestelmän toteuttamisessa ja puhelinpalvelut ovat välillä pahoin ruuhkautuneet. Ongelmia on kunnissa pyritty korjaamaan. ATTR kannustaakin kuntia digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Tärkeintä on antaa puuttuvat ensimmäiset ja toiset koronarokotukset mahdollisimman kattavasti. Samaan aikaan rokotetaan kolmansia rokotuksia, joita voidaan nyt antaa kaikille 18 vuotta täyttäneille, jos toisesta rokotuksesta on yli 5-6 kk. THL painottaa, että yli 60 -vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien kolmansien rokotteiden antaminen 5-6 kuukauden kuluttua toisen rokotteen jälkeen on hyvin tärkeää. Myös hauraita potilaita hoitavan sote-henkilöstön kolmannet rokotteet on hyvä antaa pian. Alle 60 -vuotiaiden riskiryhmiin kuulumattomien rokottaminen ei saa hidastaa aiempien ryhmien rokottamista. Kunnat siis joutuvat ensisijaisesti keskittymään näihin ryhmiin.

 

Yksityiset työterveyshuollon toimijat toivotetaan jälleen tervetulleeksi mukaan rokotustoimintaan

Rokotteista ei nyt ole pulaa ja kunnissa rokotustahtia rajoittava tekijä on ennemmin rokottajien puute. Kaikki apu rokotuskattavuuden nostamiseksi on tervetullutta, ja jotta myös työikäisen väestön rokotukset etenisivät, pyritään Satakunnassa aloittamaan yhteistyö yksityinen työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että työterveyshuollon toimipisteistä saisi kaikkia koronarokotusannoksia, sekä tarvittaessa myös influenssarokotuksen.   

Satakunnassa tehtiin vastaavanlaista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa jo viime keväänä, ja saatu palaute oli positiivista.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus ja etätyösuositus. Nykyisessä vaikeassa tilanteessa maskisuositus koskee sekä rokotettuja, että rokottamattomia. Vaikka rokotteet antavat erittäin hyvää suojaa vakavaa koronatautia vastaan, ne eivät täysin suojaa tartunnalta.

Muutoksia/ täsmennyksiä tehtiin seuraaviin suosituksiin

1. Suositus harrastustoimintaan: Harrastajamäärää ei rajoiteta ja toiminta voi jatkua, mutta harrastustilojen käyttöä koskee aluehallintoviraston määräys tartuntatautilain 58 d § noudattamisesta.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Vaihtoehtoisesti käyttöön voidaan ottaa koronapassi, jota voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä tai sitä vanhemmilta.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain 58 c § yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla: Usein kysyttyä koronaviruksesta - Tietoa - Uutishuone - Aluehallintovirasto

Aluehallintoviraston määräys on voimassa 10.12.2021 – 31.12.2021.

2. Suositus koskien yksityistilaisuuksia: Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia. Aluehallintoviraston voimassa olevan määräyksen mukaan yleisötilaisuuksien henkilömääräraja sisätiloissa on 20 henkilöä.  Koronapassin käyttö on mahdollista yksityistilaisuuksissa vain vapaaehtoisuuteen perustuen.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Jos tilaisuus pidetään ravitsemusliikkeessä, sitä koskevat ravintolarajoitukset.

On hyvä huomioida tilan koko etäisyyksien pitämisen mahdollistamiseksi, tilaisuuksien järjestäminen ulkona pienentää tartuntariskiä, jos se tilaisuuden luonne huomioiden on mahdollista.

Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

3. Julkisten tilojen käyttö: Aluehallintoviraston määräyksen mukaan tartuntalain 58 d § mukaan toiminta on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille tilan ylläpitäjä voi ottaa 16-vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille käyttöön koronapassin seuraavissa lähtökohtaisesti vapaa-ajalla virkistystarkoituksessa käytettävissä tiloissa:

 • yleisötilaisuuksiin käytettävät sisätilat
 • kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat 
 • museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat

Edellä mainituissa tiloissa tartuntatautilain tartuntalain 58 d § mukaisia toimia on noudatettava henkilömäärästä riippumatta. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön rajattu ulkotila.

Aluehallintoviraston määräys on voimassa 10 – 31.12.2021

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

4. Satakunnassa 9.12.2021 voimaan astunut Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien yleisötilaisuuksia, joka mukaan ajalla 10.12 – 31.12.2021 yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Tapahtumien järjestäminen on kuitenkin mahdollista koronapassin avulla ja varotoimista huolehtien. Lisäksi tartuntatautilain pykälä 58 mukaiset varotoimet velvoittavat toiminnan järjestäjää.