Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa ja hallituksen uuden termistön mukaisesti täyttää myös leviämisalueen kriteerit

Tiedote 12.11.2021 kello 19:21

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Ilmaantuvuus Satakunnassa on 132,2 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Positiivisten näytteiden osuus on valtakunnallisen keskitason alapuolella, ollen kuitenkin 4,0 %. Näytteenotto on Satakunnassa pysynyt edeltävien viikkojen tasolla.

Nyt myös erikoissairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt ja Porin perusturvan vuodeosastoilla on ollut vaikea tilanne. Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen erittäin tehokkaasti. Satakunnan rokotuskattavuus on yhä hieman jäljessä Suomen keskitasosta ja rokotuskattavuutta olisi välttämätöntä saada nostetuksi, jotta yhteiskuntaa pystyttäisiin pitämään auki ja terveydenhuollon ylikuormitus pystyttäisiin välttämään.

Hallitus on eilen linjannut, että koronapandemian hallintaan tarkoitettu hybridistrategian uudistettu toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti ja uusien kriteerien myötä perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen mukaisesta jaottelusta luovutaan ja siirrytään käyttämään termiä leviämisalue.  Uusi ohjeistus astuu voimaan 15.11.2021 ja uusien kriteerien mukaan arvioituna Satakunta täyttää myös leviämisalueen kriteereistä neljä. Kokonaisarvion perusteella Satakunnan katsotaan siis olevan leviämisvaiheessa ja 15.11.2021 lähtien myös leviämisalue.

 

Satakunnan epidemiatilanne

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 12.11.2021 on 132,2 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunta sijoittuu tällä luvulla valtakunnalliselle keskitasolle. Koko Suomessa ilmaantuvuus on nyt 174,0 / 100 000 / 14 vrk.

Infektioyksikön oman tilaston mukaan viimeisen 14 v vuorokauden ilmaantuvuus on Satakunnassa 126 / 100 000 asukasta / 14 vrk, mikä on aivan sama luku, kuin viikko sitten.

Ilmaantuvuus on suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Pomarkussa, Harjavallassa ja Siikaisissa. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Eurajoki, Karvia, Merikarvia, Kokemäki ja Säkylä.   

                                                           

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 44

Viime viikolla todettiin 145 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 79 % tapauksissa ja 54 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Tartunnanjäljitys on pystytty toteuttamaan vain lyhyellä viiveellä ja tehokkaasti, mutta jäljitystyö kuormittaa kuntia voimakkaasti ja työvoimasta on pulaa.

Tartunnoista 7 % saatiin suoraan ulkomailta. 90 % tartunnoista oli omasta sairaanhoitoiiristä ja vain 3 % muiden sairaanhoitopiirien alueelta.

Tartunnoista 41 % todettiin samasta taloudesta (osuus on noussut), 7 % ystävä- ja lähipiiristä ja 2 tartuntaa tuli laivaristeilyltä. Työpaikalta peräisin oli 16 % tartunnoista, näistä puolet (11) kahdelta eri konepajalta. Erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilta todettiin yhteensä 7 tartuntaa, rakennustyöstä ja voimalaitoksesta kummastakin kaksi tartuntaa. Valtaosa työelämän tartunnoista on peräisin työkavereilta. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla tartunnat syntyvät yleensä aina tunnistamattomien potilaiden hoidosta tilanteessa, jossa varotoimiin ei ole osattu varautua.

Harrastustoiminnassa todettuja tartuntoja tai ravintolatartuntoja ei todettu yhtään viime viikolla.  

Varhaiskasvatuksessa ei todettu viime viikon aikana yhtään tartuntaa, mutta yksi tartunta todettiin perusopetuksessa (yläkoulu).

Satakunnassa eristyksessä 11.11.2021 on yhteensä 175 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa ainakin 404 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 44

Viikolla 44 Satakunnassa otettiin yhteensä 3763 näytettä, joista positiivisia oli 4,0 %. Kokonaisnäytemäärä oli hieman edeltäviä viikkoja matalampi, vastaavasti positiivisten näytteiden osuus korkeampi kuin edeltävällä viikolla, jolloin luku oli 3,5 %. Näytemäärien erot ovat verrattain pieniä, ja Satakunnassa näytteiden otto on yhä aktiivista.

Valtakunnallisesti positiivisia näytteitä oli viime viikolla 6,2 % ja seitsemällä alueella Suomessa positiivisten näytteiden osuus oli 8,0 – 11,7 %, joten Satakunnassa näytteiden otto on todennäköisesti varsin sopivalla tasolla. Uusien kriteerien mukaisena rajana leviämisalueella on, että positiivisten näytteiden osuus ylittää 3,0 – 3,5 %.  

 

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut, Porin perusturvan vuodeosastoilla tilanne on edelleen raskas, mutta vähitellen helpottamassa

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa vuodeosastohoidossa kuusi koronapotilasta ja tehohoidossa yksi koronapotilas. Viikon huipputilanteessa Satasairaalassa oli yhtä aikaa hoidossa 13 koronapotilasta. Satasairaalan päivystysosasto on jouduttu vapauttamaan koronapotilaiden hoitoon ja päivystys on ollut ajoittain ruuhkautunut varotoimien takia.  Hoito on kuitenkin pystytty järjestämään valmiussuunnitelman mukaisesti ajanvaraustoimintaa rajoittamatta.

Arvioidaan, että erikoissairaanhoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 10-15 uutta potilasta, joista tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-3 potilaalle. Aiempien viikkojen arviot ovat toteutuneet miltei ennakoidusti.

Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla oli tänä aamuna yhteensä 21 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta ja lisäksi 10 potilasta, joilta eristys oli hiljattain purettu. Ensi viikon aikana eristykset vähitellen purkautuvat ja mikäli uusia epidemioita ei synny iäkkäiden hoitolaitoksissa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla, odotetaan osastokuormituksen perusterveydenhuollossa ensi viikon aikana selvästi helpottavan.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 151 erikoissairaanhoidon sairaalahoitoa vaatinutta koronapotilasta ja 16 potilasta on vaatinut tehohoitoa. Koronakuolemia on ollut yhteensä 44, joista 30 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

 

Ketkä joutuvat erikoissairaanhoitoon nyt?

Aiemmasta poiketen kuluvalla viikolla yli puolet potilaista on ollut alle 40-vuotiaita ja täysin rokottamattomia. Osalla heistä on jokin riskitekijä, kuten ylipaino, raskaus tai astma, mutta osa on aivan perusterveitä. Lähes puolet on ollut yli 75-vuotiaita hauraita potilaita, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta yleensä noin 5 kuukautta sitten.

Kun tarkastellaan viimeistä kahta viikkoa, yhtä potilasta lukuun ottamatta kaikilla erikoissairaanhoidon potilailla on ollut puutteellinen rokotesuoja, joko rokottamattomuuden tai korkean iän ja perussairauksien vuoksi huonon tai hiipuvan rokotevasteen takia. Perusterveydenhuollossa hoidettujen potilaiden kohdalla jälkimmäinen ryhmä korostuu.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on edelleen nostettava

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 75,4 % koko väestöstä (koko Suomessa 75,7 %), kaksi annosta 69,4 % (koko Suomessa 70,6 %). Satakunnassa ensimmäisten annosten osalta ollaan vain aavistuksen jäljessä valtakunnallisesta keskitasosta, tehosteannosten osalta eroa valtakunnalliseen keskiarvoon on 1,2 %.

Valtakunnallisesti on 11.11.2021 uutisoitu, että yli 12-vuotiaan väestön täysi rokotussuoja on saavuttanut 80 % tavoiteluvun. Satakunnassa kunnittain ikäryhmätasolla tarkastellen yli 90 % rokotekattavuuden ovat saavuttaneet miltei kaikkien kuntien 60 vuotta täyttäneet. Alhaisimmat rokotekattavuudet sijoittuvat Satakunnan alueella hajanaisesti, mutta yhteinen tekijä on, että alle 60 % kattavuuslukuja on vain alle 35 –vuotiaiden ikäryhmissä. Alueelliset erot ovat Satakunnan alueella melko suuria ja nykyinen rokotekattavuus ei Satakunnassa riitä. 

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Satakunnan kunnat rokottavat aktiivisesti sekä koronaa että influenssaa vastaan. Rokotuksen ottaminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja erilaisia ajanvarauksettomia mahdollisuuksia rokotusten ottoon pyritään edelleen järjestämään. Rokotuksen voi halutessaan ottaa samaan aikaan influenssarokotuksen kanssa.

Pikkujoulukauden ja joulun juhlakauden lähestyessä rokotusten kuntoon hoitaminen olisi erityisen tärkeää, sillä on pelättävissä, että loppuvuoden aikana sairaalahoidon kantokyky saattaa olla vaarassa, mikäli käynnistymässä olevasta RS-virus- ja influenssakaudesta tulee raskas, eikä koronavirusepidemiaa saada kuriin. Siksi kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kehotetaan ottamaan kaksi koronavirusrokotetta. Myös influenssarokote kannattaa hoitaa kuntoon nyt, sillä ensimmäiset influenssa B-tapaukset on jo Satakunnassa todettu.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Aktiivisena jatkuvan epidemiatilanteen takia Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus. Erityisen tärkeää on, että suu-nenäsuojusta käytetään kattavasti asioitaessa tai vierailtaessa sairaaloissa tai hoitolaitoksissa.

Etätyötä pyritään edelleen mahdollistamaan hybridimallin avulla ja lähityössä tulee huomioida koronavirukselta suojautuminen.

Nykyisten koronarajoitusten mukaisesti koronapassia voidaan tällä hetkellä soveltaa ravintoloissa niillä alueilla, joilla on koronarajoituksia. Passin käyttö on vapaaehtoista ja sillä voidaan korvata ravintolarajoituksia.  Jotta koronapassi parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi tartuntojen riskiä ravintolassa, ATTR suosittelee, että sitä käytettäisiin koko ravintolan aukiolon ajan. ATTR puoltaa koronapassin käytön vapaaehtoista laajentamista.

Sekä julkisia että yksityisiä tilaisuuksia järjestettäessä tulee huomioida turvalliset järjestelyt ja huomioida, että tilaisuuksiin ei osallistuta oireisena.

Rokottamattomien riski saada koronavirustartunta tilanteissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä, on voimakkaasti kohonnut. On tärkeää, että testeihin hakeudutaan viiveettä kansallisen ohjeistuksen mukaisesti ja oireisena pysytään kotona.