Satakunta on epidemiologisesti perustasolla, mutta riski kiihtymisvaiheeseen joutumisesta on olemassa – rajoitukset pidetään ennallaan

Tiedote 21.1.2021 kello 18.50

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään ja todennut Satakunnan olevan epidemiologisesti perustasolla, mutta riski uudelleen kiihtymisvaiheeseen joutumisesta on melko suuri. Varsinais-Suomessa, esimerkiksi Laitilan seudulla, epidemia on aktiivinen ja se on heijastunut myös Satakuntaan. Valtakunnallisesti huolta herättää koronaviruksen herkästi tarttuvien muuntovirusten mahdollinen leviäminen Suomessa. Muuntuneen koronaviruksen leviämisen estämiseksi hallitus on kehottanut koko keinovalikoiman käyttöä alueellisesti ja huomenna odotetaan toimenpiteiden rajoilla tiukentuvan.

Satakunnan tilanne

Satakunnassa ilmaantuvuus on edelleen valtakunnallisesti matala, mutta se on ollut lievässä nousussa. Tämän päivän koronakartan mukaan ilmaantuvuus Satakunnassa on 14,8 / 100 000 asukasta / 14 vrk, mikä on Suomen kolmanneksi alhaisin luku. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia on nyt todettu 418. Infektioyksikön oman tilaston mukaan tapauksia on Satakunnassa kaikkiaan 441. Ero johtuu lähinnä siitä, että osa Satakunnassa asuvien vierastyöläisten lentokentällä otetuista näytteistä ei tilastoidu Satakuntaan. Paikallisesti olemme hyvin selvillä tilanteesta.

Satakunnassa on toistaiseksi todettu vain kaksi muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tapausta, eikä uusia virusmuunnoksia ole tullut ilmi, mutta useita näytteitä on tutkittavina. Yli puolet Satakunnan tapauksista on peräisin ulkomailta, joten muuntoviruksia todennäköisesti tulee jatkossa löytymään. Niiden leviämisen ehkäisyssä huolellinen tartunnanjäljitys ja karanteeni ovat avainasemassa.

Tartunnanjäljitys on tehokasta, taukotilat ovat ongelmallisia, varotoimiin tulee kiinnittää huomiota

Tartunnanlähteet ovat Satakunnassa selvillä yli 90 % tapauksista. 14 vuorokauden aikana on todettu 40 tartuntaa, joista peräti 22 on peräisin ulkomailta, pääosin vierastyöläisiltä. Satakunnassa tapahtuneita tartuntoja on ollut vain vähän ja ne ovat yleensä tapahtuneet perhe- tai lähipiirissä. Valitettavasti parina viimepäivänä on ilmi tullut kolme uutta tapausta, joiden tartunnanlähde ei ole selvillä.

Viime viikon lauantaista lähtien on todettu kolme joukkoaltistustilannetta hyvin erilaisten työpaikkojen taukotiloissa. Näiden altistusten takia on yhteensä 53 työntekijää jouduttu laittamaan karanteeniin. Kaikista on erikseen tiedotettu. Työpaikkojen tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestelyihin kahvihuoneissa ja ruokailutilanteissa, joissa maskia ei voi käyttää. Turvavälien tulee olla riittäviä (mielellään yli 2 metriä) ja tilajärjestelyiden sellaisia, että altistuksia ei synny. Ruokatauot kannattaa porrastaa ja ryhmät pitää erillään. Näin voidaan välttää tartuntojen leviämistä ja karanteeneja työpaikoilla.

On tärkeää hakeutua näytteisiin viiveettä

Viime viikolla otettiin 2099 koronanäytettä. Näytteistä 0,8 % oli positiivisia. On hyvin tärkeää, että näytteelle hakeudutaan pian oireiden alettua, jotta tartuntaketjut pystytään tehokkaasti katkaisemaan.

Työryhmä suositteli kunnille entisten suositusten ja rajoitusten jatkamista 31.1.2021 saakka. Voimassa olevat määräykset ja suositukset.

Toimenpiteet saavat todennäköisesti jatkoa, niitä arvioidaan uudelleen viikon kuluttua.

Suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärän rajoittamisesta 10 henkilöön pysyi ennallaan samoin kuin muut suositukset.

Koulutartuntoja Satakunnassa ei ole todettu ja koulut pyritään pitämään auki ja oppilaat lähiopetuksessa kaikin keinoin.

Ammattikorkeakoulujen suositellaan toteuttavat opetustaan hybridimallilla, eli etä- ja lähiopetusta vuorotellen niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet muistaen.

Harrastustoiminnan rajoitukset pidettiin Satakunnassa ennallaan. Satakunnassa on systemaattisesti pientä joulutaukoa lukuun ottamatta pyritty turvaamaan erityisesti lasten ja nuorten harjoittelu ja harrastaminen. Kilpailu, ottelu ja sarjatoiminta joudutaan kuitenkin pitämään vielä tauolla eikä varotoimista voida luopua. Tarkemmin sanamuoto on tarkastettavissa täältä: Voimassa olevat määräykset ja suositukset.

Myös aikuisten ryhmäharrastustoimintaa on mahdollistettu tietyin ehdoin 7.1.2021 lähtien. Ryhmän koko on kuitenkin rajattu 10 henkilöön. Ensi viikolla harkitaan, voidaanko ryhmäkokoa nostaa 20 henkilöön, mikäli varotoimia voidaan noudattaa.

Julkisessa keskustelussa on ihmetelty, miksi esimerkiksi ravintolatoimintaa ei rajata. Kysymys on aiheellinen, mutta alueellisella tartuntatautityöryhmällä ei ole päätösvaltaa asiaan, sillä kyse on yksityisestä elinkeinon harittamisesta. Satakunnassa ei nyt ole todettu ravintolatartuntoja.

Koronatilanne Satakunnassa on varsin hyvä, mutta aivan viime päivinä on todettu tapauksia, joihin liittyen on olemassa riski tilanteen pahenemisesta. Heti maakuntarajan takana tilanne on melko vaikea, joten toivomme kaikilta sitkeyttä jatkaa voimassa olevia, jo tutuiksi käyneitä varotoimia. Etäisyydet, hyvä käsihygienia ja niiden lisänä maskin käyttö auttavat pitämään koronavirusepidemian kurissa. Samat toimet ehkäisevät myös muuntuneen viruksen leviämistä.