Satakunta on leviämisvaiheessa, rajoitukset ja suositukset ovat ennallaan

Tiedote 11.3.2021 kello 18.22
 

Satakunnan Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut tänään ja arvioinut alueellista tilannetta.

Satakunnan koronavirustilanne on edelleen vaikea ja alue on selkeästi leviämisvaiheessa.  Ilmaantuvuusluku on kuitenkin selkeästi laskussa ollen tänään 133 / 100 000 asukasta / 14 vrk, viikko sitten ilmaantuvuusluku oli yli 200.

Valtakunnaisesti katsoen Satakunnassa tilanne on nyt alueellisesti neljänneksi hankalin Uudenmaan, Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 1300 tapausta (Tartuntatautirekisterissä näistä näkyi tänään vasta 1279, sinne tulokset kertyvät pienellä viiveellä).

 

Alueen tilanne

Tilanne on edelleen selvästi pahin Raumalla, mutta myös muualla Satakunnassa ilmaantuvuusluvut ovat korkeita. Ohessa yli 50 ilmaantuvuusluvun alueet.

Ilmaantuvuus on seuraava

  • Rauma 185 tapausta, ilmaantuvuus 373 / 100 000 / 14 vrk 
  • Eurajoki 16 tapausta, ilmaantuvuus 169 / 100 000 / 14 vrk
  • Ulvila 9 tapausta, ilmaantuvuus 71 / 100 000 / 14 vrk
  • Huittinen 7 tapausta, ilmaantuvuus 70 / 100 000 / 14 vrk
  • Pori 52 tapausta, ilmaantuvuus 62   / 100 000 / 14 vrk     

Raumalla tapauksia todetaan edelleen paljon, mutta kun aktiivisin toimenpitein telakan tilanne on saatu hallintaan, ilmaantuvuusluku on pienentynyt yli puolella (viikko sitten 813). Samoin Huittisissa tilanne on selvästi parantunut (viikko sitten ilmaantuvuus 272). Eurajoella ja Ulvilassa ilmaantuvuus on samalla tasolla kuin viikko sitten.  Porissa ilmaantuvuus on ollut noususuuntainen, se oli viikko sitten 52 (44 tapausta / 14 vrk).

Myös muualla Satakunnassa on tapauksia ja varotoimet ovat aiheellisia koko Satakunnan alueella.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 9

Tartunnanjäljitys Satakunnassa toimii tehokkaasti.  Viime viikolla tartuntoja todettiin 158. Tartunnanlähde saatiin selvitetyksi 94 %:ssa tapauksista. Vain 6 %:ssa tartunnanlähde ei selvinnyt. 48 % tartunnoista oli joko suoraan tai välillisesti saatu ulkomailta.

Työperäisiä tartuntoja (sisältäen myös yhteisasumisen ja –kyydit) oli 49 % (84 tartuntaa). Näistä valtaosa 78 tartuntaa liittyi Rauman telakkaan, yksi tuli Turun telakalta ja loput seitemän tartuntaa olivat peräsin hyvin erilaisilta työpaikoilta, useimmiten taukotiloihin ja ruokailuun liittyen. Muistutetaan edelleen kaikkia työnantajia taukojen järjestämisestä ja maskien ja hygieniatoimien tarpeellisuudesta työpaikoilla. Etätöitä tulee suosia aina, kun se on mahdollista.

Perheen sisäisiä tartuntoja oli 23%. Pubista tuli viime viikolla varmuudella vain yksi tartunta. Lähipiiri (sukulaiset, ystävät) selittää noin 9 % tartunnoista. Yksi tartunta saatiin jälleen kuntosalilta.

Koulu- tai päiväkotitartuntoja ei todettu.

                     

Rajakontrollin ja vierastyövoimaa käyttävien yritysten rooli epidemian hallinnassa on tärkeä

Kansainvälisten yritysten ja maatalouden kausityöntekijöitä työllistävien on erittäin tärkeää ottaa jämäkkä rooli ja varmistaa, että 72 tunnin näytteet on todella otettu ja negatiivisina vastattu ennen työmaalle pääsyä. On myös tärkeää kiinnittää huomiota myös työntekijöiden majoitukseen, ruokailuihin ja kuljetuksiin niin, että isoja joukkoaltistumisia ei tapahdu. Näin toimien epidemian leviämisen riski pienenee huomattavasti ja voidaan säästyä suurilta kustannuksilta.

 

Muuntuneet koronaviruskannat

Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen tekemissä seulontatutkimuksissa Britanniassa yleinen muuntovirus on jo syrjäyttänyt aiemmin vallitsevan viruskannan (niin kutsutun ”villin viruksen”). On väistämätöntä, että helpommin tarttuvat muuntovirukset valtaavat vähitellen alaa koko Suomessa. Leviämistä ehkäistään samoin keinoin kuin koronavirusta yleensä.

Satakunnassa on viikon kuluessa varmistettu vain yksi uusi muuntovirustapaus ja kaikkiaan näitä on Satakunnassa varmennettu nyt kymmenen. Uuteen tapaukseen ei liity altistumisia tai leviämistä. Henkilön eristysaika on jo loppunut.

 

Tilanne sairaalassa on rauhallinen ja normaali toiminta jatkuu

Satasairaalassa on nyt vain yksi koronaviruspotilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa neljä koronapotilasta.

Tartunnanjäljitys ja näytteiden otto ja tutkiminen vaativat kunnilta ja Satasairaalalta edelleen paljon panostusta ja työtä.  Hyvällä yhteistyöllä kuntien, sairaanhoitopiirin ja alueen työnantajien kanssa tilanteesta on kuitenkin selvitty.

 

Satakunnassa ovat käytössä kaikki käytettävissä olevat viranomaissuositukset ja rajoitukset, muutoksia ei tullut                  

Viranomaistoimista ja Satakunnassa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista voi lukea täältä: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset.

Tämän päivän kokouksessa Lounais-Suomen aluehallintovirasto esitteli voimassa olevia AVI:n määräyksiä ja niiden valvontaa. Jotta tartuntatautilain pykälien 58d (Lähikontaktien estäminen) ja 58g (Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta) voidaan valvoa, edellytetään kunnissa toimivallan delegoimista tartuntatautiviranomaisilta terveystarkastajille.

Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy suunnitelmapohja toimijoiden hyödynnettäväksihttps://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-63046143

 

Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen ovat avain-asemassa

Epidemian eteneminen riippuu meistä kaikista ja ratkaisevaa on, pystymmekö rajoittamaan kontakteja niin. Esimerkit naapurimaista osittavat, että mikäli tilannetta ei saada hallintaan, ovat edessä pahemmat rajoitustoimet.

Satakunnan terveysviranomaiset ja kunnat ovat haastaneet kaikki satakuntalaiset mukaan yhteiseen kampanjaan, jolla tähdätään koronaviruksen pysäyttämiseen. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi jakamalla sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla bannereita. Näitä saa myös julkaista esim. lehden sivuilla.

Lisätietoa kampanjasta sekä vapaassa käytössänne olevat materiaalit löytyvät Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/pysy-perhepiirissa-kampanja-kannustaa-yhteisiin-talkoisiin