Satakunta on selkeästi leviämisvaiheessa – ilmaantuvuus on nopeassa nousussa

Tiedote 23.9.2021 kello 18:36

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Epidemiatilanne on Satakunnassa nopeasti heikentynyt. Ilmaantuvuus on viikon kuluessa yli kaksinkertaistunut ja myös positiivisten näytteiden osuus on noussut voimakkaasti. Tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi BASF akkutehtaan työmaan laaja epidemiatilanne, mutta myös muualla Satakunnassa tapausmäärät ovat olleet nousussa.

ATTR painottaa edelleen alueellisten ja valtakunnallisten suositusten noudattamista ja koronaturvallisten toimintatapojen tärkeyttä epidemian hillitsemiseksi.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on tänään todettu yhteensä 2734 COVID-19 –tapausta. Tartuntatautirekisteriin on kirjautunut 2705 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta 8.-21.9..2021 on 129,5 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 279 tapausta.

 • Rauma 32 tapausta, ilmaantuvuus 82,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 169 tapausta, ilmaantuvuus 202,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 4 tapausta, ilmaantuvuus 34,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 7 tapausta, ilmaantuvuus 70,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 2 tapausta, ilmaantuvuus 21,2/ 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 2 tapausta, ilmaantuvuus 15,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 1 tapaus, ilmaantuvuus 43,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Pomarkku 7 tapausta, ilmaantuvuus 339,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Jämijärvi 2 tapausta, ilmaantuvuus 117,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 3 tapausta, ilmaantuvuus 45,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 1 tapaus, ilmaantuvuus 14,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Siikainen 1 tapaus, ilmaantuvuus 72.2 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 15 tapausta, ilmaantuvuus 117,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 32 tapausta, ilmaantuvuus 465,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Tilanne ylittää leviämisvaiheen kriteerit laajalti Satakunnassa, mutta on vaikein Harjavallassa ja Porissa. Myös Pomarkussa ja Jämijärvellä ilmaantuvuus on hyvin korkea, lisäksi selvässä nousussa ollaan myös Raumalla.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 37

Viime viikolla todettiin 171 uutta tapausta (edellisellä viikolla 71 tapausta). Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 89 %:sti tapauksissa. Tartuntalähde jäi epäselväksi 11 %:ssa tapauksista. Tartunnat olivat 95 %:sti peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, 3 %:sti muista sairaanhoitopiireistä.

Tartunnoista vain 2 % on suoraan ulkomailta.  On kuitenkin todennäköistä, että akkutehtaan tartunnoista merkittävä osa on välillisesti jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta, tätä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan varmasti.

Viime viikolla peräti 53% (91/171) tartunnoista oli työpaikkatartuntoja. Mukaan on laskettu tartunnat, jotka ovat syntyneet yhteismajoituksissa tai –kyydeissä. Tartunnoista valtaosa, eli 88 tartuntaa oli peräisin akkutehtaan työmaalta. Tästä laajasta epidemiasta on tiedotettu erikseen ja tiedotetaan seuraavan kerran huomenna klo 14 pidettävän epidemiapalaverin jälkeen.

Samasta taloudesta oli peräisin 23 % kotimaisista tartunnoista (39/171). Ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 9 tartuntaa (5 %). Harrastustartuntoja ei viime viikolla todettu, mutta tämän viikon alkupuolella on tullut tietoon muutama tartunta liittyen kaveriporukoiden jalkapallo- ja lentopalloharrastuksiin.

Oppilaitoksissa on todettu viisi tartuntaa, päiväkotitartuntoja neljä. Näitä tartuntoja on vähän, kun huomioidaan, että kouluihin ja päiväkoteihin liittyen on todettu ainakin kahdeksan merkittävää joukkoaltistusta, joista on tiedotettu erikseen.

Viime viikolla ei todettu ravintolaperäisiä tartuntoja.

46 % tartunnan saaneista oli karanteenissa, kun tartunta todettiin.

Karanteeniin asetettiin ainakin 590 altistunutta henkilöä. Eristyksessä tänään on yhteensä 202 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa 479 henkilöä.

 

Näytteiden otto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 37

Viikolla 37 Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 4301 näytettä, joista positiivisia oli 4,2 %. Viikolla 36 otettiin 4935 näytettä, joista positiivisia oli 1,5 %. Positiivisten näytteiden osuus on siis selvässä nousussa.

SataDiagin tutkimissa näytteissä positiivisia tuloksia on vielä enemmän, eli 5,2%.  Eniten positiivisten näytteiden osuus on kasvanut Harjavallassa ja Porissa, mutta myös Raumalla jo 2,9 % näytteistä on positiivisia.

Viruskantojen sekvensointi osoittaa tapauksien olevan delta-variantin aiheuttamia, kuten muuallakin Suomessa

 

Sairaalahoidon tarve on hieman lisääntynyt

Sairaalahoidon tarve on hieman lisääntynyt viime päivinä. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa neljä Covid-potilasta potilasta joista kaksi vuodeosastolla ja kaksi teho-osastolla.

Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla ei ole potilaita, mutta perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut koronatoimista.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Suositukset ovat Satakunnassa pitkälti ennallaan, muutoksia tai huomioita tuli seuraaviin:

Etätyösuositus: Valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön antama kansallinen etätyösuositus on voimassa leviämisvaiheen alueella 30.9.2021 saakka.

ATTR päätti, että rokotuskattavuuden noustessa etätyön suosituksesta voidaan Satakunnassa jo 1.10.2021 luopua. Työpaikoilla on kuitenkin edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä.

Opetusjärjestelyt: ATTR tähdentää, että koko syksyn ajan Satakunnassa on suositeltu ensisijaisesti lähiopetusta kaikilla opetuksen asteilla. Opetuksen järjestäminen lähiopetuksena on tärkeä osa yhteiskunnallisen toiminnan normalisoitumista ja vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Ravintolat: Valtioneuvosto on tänään muuttanut asetusta ja ulottanut leviämisvaiheen ravintolarajoitukset Satakuntaan 24.9.2021 alkaen.

Satakunnan alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa

Koronarokotuskattavuus Satakunnassa nousee tasaisesti. Eilisen tiedon mukaan ensimmäisen annoksen on saanut 72,7 % satakuntalaisista (koko Suomessa 73,4 %), kaksi annosta 59,1 % (koko Suomessa 59,1 %).

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Rokotusten painopiste on siirtynyt kakkosannosten rokotuksiin. Ensimmäisen annosten osalta tilastollista nousua tapahtuu hitaasti. Edelleen erityisesti nuorten aikuisten rokotekattavuutta pitäisi saada nousemaan.

THL on suositellut kolmannen koronarokotteen antamista

 1. Vakavasti immuunipuutteisille henkilöille, joiden toisesta rokotuksesta on vähintään 2 kuukautta ja
 2. Niille, jotka saivat kaksi annosta 3-4 viikon välein alkuvuodesta 2021. Toisesta rokotuksesta tulee kuitenkin olla vähintään 6 kk. Kolmatta rokoteannosta ei kuitenkaan tässä vaiheessa anneta alle 30-vuotiaille miehille.

Voimakkaasti immuunipuutteisten riskiryhmään kuuluvat

 • Elinsiirron saaneet potilaat
 • Kantasolusiirron saaneet potilaat
 • Synnynnäisestä vaikeasta tai keskivaikeasta immuunipuutoksesta kärsivät potilaat
 • Immunosuppressiivista syöpähoitoa saavat potilaat
 • Potilaat, joiden autoimmuunisairauksia hoidetaan immunosuppressiivisella biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • Dialyysipotilaat ja vaikeaa kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
 • Pitkälle edennyttä tai hoitamatonta HIV:ta sairastavat potilaat
 • Muut lääkärin arvion mukaan muusta vaikea-asteista immunosuppressiivisesta tilasta kärsivät potilaat

Nämä THL:n suosittelemat kolmannet rokotukset käynnistetään Satakunnassa mahdollisimman pian. Osa kunnista on jo aloittanut immuunipuutteisten rokotukset. Sairaanhoitopiiri rokottaa dialyysipotilaat ja sosiaalipalveluiden riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat, jotka saivat rokotteet alkuvuodesta. Sairaanhoitopiirin etulinjan työntekijöiden kolmannet rokotukset käynnistyvät ensi viikolla.