Satakunta on selkeästi leviämisvaiheessa – ilmaantuvuusluku on Suomen suurin

Tiedote 30.9.2021 kello 17:37

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Epidemiatilanne on heikentynyt edelleen Satakunnassa nopeasti ja on tällä hetkellä Suomen huonoin. Positiivisten näytteiden osuus on 5,3 %.

Tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi Harjavallassa sijaitsevan akkumateriaalitehtaan työmaan ja Rauman telakan laajat epidemiatilanteet, jotka muodostavat 65 % kaikista Satakunnassa kahden viikon aikana todetuista tartunnoista (249 / 381). Myös muualla Satakunnassa tapausmäärät ovat olleet nousussa.

ATTR painottaa, että Satakunnassa tilanne on niin vaikea, että maskien käyttöä on tärkeää jatkaa, vaikka THL on tänään lieventänyt maskisuositustaan.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on 29.9.2021 todettu yhteensä 2921 COVID-19 -tapausta. Tartuntatautirekisteriin on kirjautunut 2885 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta
15.-28.9.2021 on 176,9 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 381 tapausta.

 • Rauma 112 tapausta, ilmaantuvuus 286,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 171 tapausta, ilmaantuvuus 204,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 3 tapausta, ilmaantuvuus 26,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 12 tapausta, ilmaantuvuus 120,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 1 tapaus, ilmaantuvuus 43,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Pomarkku 5 tapausta, ilmaantuvuus 242,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Jämijärvi 2 tapausta, ilmaantuvuus 117,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 5 tapausta, ilmaantuvuus 75,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 12 tapausta, ilmaantuvuus 171,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Siikainen 1 tapaus, ilmaantuvuus 72,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 29 tapausta, ilmaantuvuus 227,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 26 tapausta, ilmaantuvuus 378,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Tilanne on siis varsin vaikea suurimmassa osassa Satakuntaa.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 38

Viime viikolla todettiin 177 uutta tapausta (edellisellä viikolla 171 tapausta). Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 82 %:sti tapauksissa. Tartuntalähde jäi epäselväksi 18 %:ssa tapauksista. Tartunnat olivat 88 %:sti peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, 10 %:sti muista sairaanhoitopiireistä.

Tartunnoista vain 3 % on suoraan ulkomailta (5/177).  On todennäköistä, että sekä akkutehtaan että Rauman telakan tartunnoista merkittävä osa on välillisesti jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta.

Viime viikolla 41 % (73/177) tartunnoista oli työpaikkatartuntoja. Mukaan on laskettu tartunnat, jotka ovat syntyneet yhteismajoituksissa tai –kyydeissä. Viime viikon tartunnoista 23 % eli 40 tartuntaa oli peräisin Rauman telakalta. Harjavallan BASF:n akkumateriaalitehtaan työmaalla todettiin viime viikolla 17 uutta tartuntaa (10 %).

Samasta taloudesta oli peräisin 24 % (43/177). Ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 8 tartuntaa (5 %), lisäksi 2 tartuntaa on peräisin yksityisjuhlista.

Alakoulussa todettiin viime viikolla vain yksi tartunta, mutta joukkoaltistuksia on ollut lukuisia, erityisesti kuluvan viikon aikana. Näistä on tiedotettu erikseen.  Päiväkodeissa on todettu 1 tartunta. Noormarkussa on parhaillaan menossa laajan kouluepidemian selvittäminen.

Viime viikolla ei todettu ravintolaperäisiä tartuntoja. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin 3 tartuntaa lentopalloa pelanneiden harrastajien keskuudessa.

44 % tartunnan saaneista (70/177) oli karanteenissa, kun tartunta todettiin.

Eristyksessä tänään on yhteensä 291 Covid-9 -potilasta ja karanteenissa on ainakin 625 henkilöä.

 

Näytteiden otto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 38

Viikolla 38 Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 3498 näytettä, joista positiivisia oli 5,3 %. Viikolla 37 otettiin 4031 näytettä, joista positiivisia oli 4,2 %. Näytteitä on siis otettu 533 vähemmän kuin edeltävällä viikolla, mutta positiivisten näytteiden osuus on lisääntynyt. Näytteitä siis otetaan aiempaa vähemmän, mutta positiivisia löydöksiä on enemmän.

 

Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt

Sairaalahoidon tarve Satakunnassa on jonkin verran lisääntynyt ja sen ennustetaan lähi viikkojen ajaksi edelleen hieman nousevan. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kuusi Covid-potilasta.

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikoilla noin 8 uutta potilasta, joista noin 0-2 potilasta voi vaatia tehohoitoa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla ei ole covid-potilaita

Satasairaalassa on koko epidemian aikana hoidettu 100 koronapotilasta vuodeosastolla ja 9 potilasta teho-osastolla. Osastopotilaiden ikäjakautuma on laaja, vuodeosastojen koronapotilaat ovat olleet 1-87-vuotiaita. Lapsia on sairaalahoidossa ollut vähän, vain neljä potilasta. Osastolla hoidettujen koronapotilaiden mediaani-ikä on 57 vuotta.  Teho-osastolla hoidetut potilaat ovat olleet iältään 39 -75 vuotiaita. Myös heidän mediaani-ikänsä on ollut 57 vuotta.

Ehdoton valtaosa sairaalahoitoon joutuneista on rokottamattomia tai vain yhden rokotuksen saaneita. Alle 60 vuotiaita aikuisia on 52 % kaikista sairaalahoitoon joutuneista (50/96). Olisi tärkeää, että kaikki ottaisivat rokotteen vuorollaan, jotta sairaalahoidoilta vältyttäisiin.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastanut alueellisia suosituksia heikentyneen epidemiatilanteen johdosta.

Maskisuositus:

THL on julkaissut tänään uuden, henkilön omaa harkintaa korostavan maskisuosituksen. Koska Satakunnan epidemiatilanne on erittäin vaikea, ATTR suosittelee laajaa maskisuositusta käytettävän edelleen koko Satakunnan alueelle seuraavasti:

 • Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille
 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Satakunnassa todettujen isojen työpaikkaepidemioiden yhteydessä on jouduttu korostamaan maskin käytön merkitystä tartuntojen ehkäisyssä. Isoilla kansainvälisillä työpaikoilla suositellaan erityisesti maskien käytön jatkamista osana torjuntatoimia. Rokotuskattavuuden nostaminen on kuitenkin avainasemassa.

 

Etätyösuositus:
Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 15.10.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.  

STM:n tiedote: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä – työpaikoilla voidaan alkaa valmistautua etä- ja läsnätyön yhdistämiseen 

Kansallisen linjauksen mukaisesti ja epidemiologiseen tilanteeseen perustuen ATTR suosittaa, että etätyön suosituksesta luovutaan aikaisintaan 16.10.2021. Etätyösuosituksen jatkaminen lokakuun puoleen väliin antaa työpaikolle mahdollisuuden joustavaan siirtymiseen lisääntyvään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Koronavirukselta suojautuminen on edelleen tarpeen huomioida, ja on hyvä edistää järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä.

 

Ravintolat:

Valtioneuvosto on 30.9.2021 muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Vallitsevan epidemiatilanteen perusteella kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajoituksia lievennetään ja poistetaan merkittävästi.

 • Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 1.10. alkaen.
 • Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.
 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.
 • Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Aiemmin käytössä ollut ns. karaoke- ja tanssikielto sekä vaatimus omasta istumapaikasta ulkotiloissa poistuvat.
 • Ei erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.
 • Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.
 • Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa

Satakunnassa ensimmäisen annoksen on saanut 73,0 % satakuntalaisista (koko Suomessa 73,7 %), kaksi annosta 60,8 % (koko Suomessa 61,3 %).

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Rokotukset ovat edenneet Satakunnassa samaan tapaan kuin muuallakin Suomessa, mutta edelleen merkittävä osa satakuntalaisista on vailla rokotteen antamaa suojaa. ATTR kannustaa kuntia edistämään kansalaisten mahdollisuuksia rokotteen vaivattomaan saamiseen, esimerkiksi perustamalla pysyvämpiä pop-up –rokotuspisteitä ja mahdollistamalla rokotteen ottaminen esimerkiksi isojen tapahtumien yhteydessä.

 

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän kokouspäivä vaihtuu perjantaiksi ja epidemiatilanteen seurannan painopiste muuttuu

Rokotuskattavuuden kasvu muuttaa epidemian kulkua, ja THL:n seurantamittaristoa on muutettu vastaavasti. Painopiste siirretään rokotuskattavuuden ja rokotusten vaikuttavuuden (tartuntojen vakavien seurausten) seurantaan. Jatkossa päivittäisten tartuntalukujen seuranta ei enää ole kovin tarkoituksenmukaista.

THL:n raportoinnin muutoksesta johtuen ATTR:n kokous siirtyy jatkossa pidettäväksi perjantaisin, seuraava kokous on 8.10. Julkaisemme mediatiedotteen kokouksen jälkeen.