Satakunta on yhä leviämisvaiheessa – sairaalahoidon tarve jatkuu korkeana

Tiedote 15.10.2021 kello 18:15

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Epidemiatilanne on jatkunut valtakunnallisesti huonoimpien joukossa, vaikka uusien tapauksien ilmaantuvuus onkin kääntynyt laskuun.

Vaikka Satakunnan epidemiatilanne on aavistuksen parantunut, sairaalahoidon tarve on edelleen korkea. Satasairaalassa ei ole toistaiseksi ollut tarvetta rajoittaa normaalia toimintaa, myös kiireettömän ajanvarauksellisen hoidon toiminta jatkuu normaalisti. Satakunnasta ei myöskään ole jouduttu siirtämään koronapotilaita hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satakunnassa on 15.10.2021 mennessä todettu yhteensä 3334 COVID-19 –tapausta tartuntatautirekisterin mukaan. Näistä valtaosa (1399 tapausta) on todettu Raumalla.

Lokakuun aikana on todettu 293 koronatapausta, joista 60 % (176 tapausta) on todettu 21-60 -vuotiailla, eli pääosin työikäisessä väestössä. Miesten osuus näistä tapauksista on 64 % (112 tapausta), naisten 36 % (64 tapausta).

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 14.10.2021 on 195,3 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunnan ilmaantuvuus on Suomen kolmanneksi korkein.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 40

Viime viikolla todettiin 168 uutta tapausta (edellisellä viikolla 260 tapausta). Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 79 % tapauksissa.   

 

Tartunnoista vain 2 % on suoraan ulkomailta. Neljännes tartunnoista (25 %) oli työpaikalta saatuja. Samasta taloudesta oli peräisin 27 % tartunnoista. Ystävä- ja lähipiiristä todettiin 5 % tartunnoista. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin kaksi tartuntaa, lisäksi yksityisjuhlista saatiin kaksi tartuntaa. Uusia ravintolatartuntoja ei todettu.

Oppilaitostartunnat todettiin kaikki perusopetuksessa, alakouluissa todettiin viime viikolla yhteensä 12 tartuntaa. Merkittävä osa tapauksista liittyy yhden luokan laajempaan tartuntaketjuun. Varhaiskasvatuksessa todettiin yksi uusi tartunta.

50 % tartunnan saaneista oli karanteenissa, kun tartunta todettiin. Satakunnassa eristyksessä 14.10.2021 on yhteensä 191 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa on noin 544 henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 40

Viikolla 40 Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 4763 näytettä, joista positiivisia oli 3,6 %. Viikolla 39 otettiin 3861 näytettä, joista positiivisia oli 6,9 %. Kokonaisnäytemäärä oli ensimmäistä kertaa hetkeen aiempia viikkoja korkeampi, positiivisten osuus sen sijaan laski.   

Sairaalahoidon tarve on merkittävä

Sairaalahoidon tarve Satakunnassa on pysynyt korkeana. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 10 Covid-potilasta, joista 2 on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastolla on 8 iäkästä potilasta.

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikolla 10-12 uutta potilasta, joista arviolta 1-3 potilasta voi vaatia tehohoitoa. Myös perusterveydenhuollon osastoille on odotettavissa lisää hoidettavia. Sairaalakuormituksen nousuun varautuminen edellyttää erityisjärjestelyjä mm. henkilöstöresurssin varmistamiseksi. Ajanvarauksia tai esim. leikkaustoimintaa ei ole vielä ollut kuitenkaan tarvetta rajoittaa tai vähentää. Tehohoidon kapasiteetti on merkittävästi riippuvainen myös muiden hoidossa olevien potilaiden määrästä.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on nostettava

Satakunnassa ensimmäisen annoksen on saanut 83 % satakuntalaisista (koko Suomessa 85 %), kaksi annosta 72 % (koko Suomessa 74 %).

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastanut alueellisia suosituksia vaikeana jatkuvan epidemiatilanteen johdosta.

Satakunnan maskisuositus pidetään edelleen alueellisesti muuta maata tiukempana. Maskien käytön, turvavälien noudattaminen ja hyvän käsihygienian toteuttaminen ovat tärkeitä ja auttavat kuormittunutta tartunnanjäljitystä vaikeassa tilanteessa. Valtakunnallisesta kouluja ja oppilaitoksia koskevasta maskisuosituksesta on luovuttu ja suositukset tehdään alueellisesti. ATTR suosittelee nykyisen maskin käytön jatkamista 12 vuotta täyttäneillä kouluissa ja oppilaitoksissa. Linjausta tarkastellaan uudelleen mahdollisen epidemiatilanteen paranemisen ja rokotuskattavuuden kehittymisen myötä.

Koronatartunnan riski on olemassa ihmisten kohdatessa toisiaan ja tautia liikkuu tällä hetkellä yhteiskunnassa myös muissa kuin tunnetuissa, tiedotetuissa tai ennalta todennäköisissä altistustilanteissa. Rokotus suojaa tartunnan saamiselta varsin hyvin, vaikka suoja ei olekaan täydellinen. Kukaan ei voi olla etukäteen varma siitä, ettei omalle kohdalle osu vaikea COVID-19 -tautimuoto. Iän myötä vaikean taudin todennäköisyys nousee selvästi, mutta nuorillakin sairaalahoitoon joutuminen on mahdollista. Oman terveyden suojaamiseksi suosittelemme edelleen kaikkia rokottautumaan mahdollisimman nopeasti. Rokotus antaa suurimmalle osalle erittäin hyvän suojan vakavia tautimuotoja ja kuolemaa vastaan.