Satapsykiatrian uudisrakennuksen peruskivi muurattiin 11.10.2021

Tiedote 11.10.2021 kello 13:56

Mielenterveystyön palvelut paranevat Satakunnassa -
Satasairaalan S-rakennuksen peruskivi muurattiin 11.10.2021

Satasairaalan S-rakennus valmistuu vuonna 2023 osaksi Porin Tiilimäen kampusta, jolloin suurin osa erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluista muuttaa saman katon alle. S-rakennuksen rakennustyöt ovat edenneet peruskiven muuraukseen. Päämuuraajana toimi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

S-rakennuksen valmistuminen tarkoittaa mielenterveyspotilaiden hoidon paranemista koko maakunnassa.

- Erityisen tärkeää on, että mielenterveyspotilaiden tutkimukset ja hoito voidaan jatkossa toteuttaa somaattisen erikoissairaanhoidon yhteydessä saman katon alla, Satasairaalan hankejohtaja Anssi Luoma kertoo.

- S-rakennuksen valmistumisen myötä mielenterveyspotilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden erikoissairaanhoidon potilaiden kanssa, psykiatrian ylihoitaja Jussi Hänti lisää.

Olemme yhteistyössä kehittäneet mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoa ja matalan kynnyksen toimintamalleja Satakunnassa.

- Suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan etu, jolloin hän jatkossa saa nykyisin hajallaan olevat erikoissairaanhoidon palvelut yhdestä osoitteesta, Jussi Hänti sanoo.

- Tulevaisuudessakin tarvitaan vaikeimpiin mielenterveyshäiriöihin erikoissairaanhoidon osaamista ja hyviä, turvallisia tiloja. Satasairaalan S-rakennus on vastaus tähän toiveeseen, rakennuttajajohtaja Jari Syystö sanoo.

Pääurakoitsijana toimii MVR-Yhtymä Oy. Suurin osa urakoitsijoista ja työntekijöistä on satakuntalaisia. Yhtymähallituksen hyväksymät hankkeen kokonaiskustannukset ovat 56,7 miljoonaa euroa.

- Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu ympäristönäkökohdat ottamalla käyttöön muun muassa aurinkoenergia ja lämpöpumput. Materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomiota käyttökustannuksiin ja materiaalien kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen, Syystö kertoo.

Asiakkaiden ja henkilöstön iloksi S-rakennukseen tulee lisäpalveluna R-kioski.