Satasairaala rajaa puolison tai tukihenkilön osallistumisen vain synnytykseen alkaen 7.4.2020

Covid-19 epidemiaan liittyvät rajoitteet Satasairaalan synnytysosastolla alkavat 7.4.2020 kello 8.00

Suomen gynekologiyhdistyksen suosituksen mukaisesti ja kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden yhteisellä päätöksellä synnyttäjän puolison tai tukihenkilön läsnäolo sairaalassa rajoitetaan synnytykseen.

Puoliso tai tukihenkilö voi osallistua synnytykseen, jos hän on oireeton eikä ole altistunut varmennetulle COVID-19-infektiolle. Puoliso tai tukihenkilö ei voi osallistua synnytystä edeltäviin sairaalakäynteihin, eikä hän saa vierailla osastolla.  Puolison tai tukihenkilön läsnäolo leikkaussalissa ei myöskään ole mahdollista. 

Rajoittamalla sairaalassa asioivien ihmisten määrää pyrimme estämään epidemian leviämisen ja turvaamaan osaavan henkilöstön riittävyys. Korostamme, että tilanne on väliaikainen ja puramme rajoitukset heti kun se on mahdollista.

Perhekeskeisen toimintamme kannalta tämä on raskas päätös. Pyrimme kuitenkin tässäkin tilanteessa huomioimaan koko perheen.

Tarjoamme mahdollisuutta polikliiniseen sekä lyhytjälkihoitoiseen synnytykseen. Paikkatilanteen salliessa pidennämme synnytyksen jälkeistä seuranta-aikaa synnytyssalissa. Mahdollisuuksien mukaan keisarileikkauksen jälkeen puoliso tai tukihenkilö voi olla synnytyssalin perheheräämössä edellyttäen, että heräämössä ei ole muita potilaita. Näin varmistamme sen, että synnyttäjät eivät joudu eriarvoiseen asemaan synnytystavan vuoksi.

Satasairaalan synnytysyksikössä on alueen synnyttäjämäärille hyvät ja riittävät tilat, sekä riittävästi osaavaa henkilökuntaa äitien ja vauvojen turvalliseen hoitoon.

Haluamme tässä tilanteessa myös mahdollistaa kaikki ne sähköiset ja digitaaliset yhteydenpitokeinot (esim. videopuhelut potilaiden omilla laitteilla), jotka helpottavat yhteydenpitoa perheenjäsenten välillä, ja sitä kautta mahdollistaa puolison tai tukihenkilön osallistumisen.

Linkki Suomen gynekologiyhdistyksen lausuntoon
https://gynekologiyhdistys.fi/2020/04/04/suomen-gynekologiyhdistyksen-lausunto-covid-19-epidemiaan-liittyvista-toimista-suomen-synnytyssairaaloissa/