Satasairaalan toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin kiitettävästi

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

- Keskeisenä toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2021 oli ylläpitää sekä elektiivistä että päivystyksellistä toimintaa normaalisti ja poistaa vuoden 2020 aikana syntynyttä hoitovelkaa. Sitovat toimintakulut olivat tavoitteiden mukaiset. Talousarviossa pysyttiin hyvin, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto kertoo.

Koko vuoden 2021 toimintaa leimasi vahvasti Covid-19 -pandemia. Satasairaala vastasi alueellisen tartuntatautien torjuntaryhmän (ATTR) valtuuttamana alueellisesta suunnittelusta, suosituksista ja STM:n tai aluehallintoviraston antamien määräysten ja lainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä. Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve erikoissairaanhoidossa vaihteli vuoden 2021 aikana tautitilanteen mukaan.

- Vuoden aikana erikoissairaanhoidossa oli koronasta johtuvia 162 vuodeosastojaksoa. Mediaani-ikä oli 57 vuotta. Tehohoitojaksoja oli 25. Näistä nuorin potilas oli 23-vuotias ja vanhin 81-vuotias mediaani-iän ollessa 59 vuotta, Haavisto kertoo.

Tautitilanteen hallinnassa keskeisissä rooleissa koko Satakunnan kannalta olivat erityisesti infektioyksikkö, laboratoriotoiminta, päivystys ja päivystysosasto sekä logistiikka- ja hankintayksikkö. Koronarokotuksissa Satasairaalan sairaala-apteekki johti rokotelogistiikkaa, kun näytteenotosta, tartunnanjäljityksestä ja väestön rokottamisesta vastasivat pääsääntöisesti alueen peruspalvelut. Vuoden 2021 loppuun mennessä ensimmäisen rokotteen oli saanut 86,4 %, toisen rokotteen 81,9 % ja kolmannen rokotteen 19,7 % väestöstä.

- Pandemia vaikutti jokaisen sairaanhoitopiirin yksikön ja työntekijän toimintaan ja arkeen. Kiitos Satasairaalan asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön, kaikki pandemian aiheuttama lisätyö pystyttiin hoitamaan tukeutuen normaaliin henkilöstöresurssiin ja muuhun kapasiteettiin. Suuret kiitokset henkilöstöllemme erittäin työntäyteisestä vuodesta, Haavisto sanoo.

Vuonna 2021 asiakaskokemus- ja työviremittausten perusteella Satasairaalan asiakastyytyväisyys on edelleen erinomaisella tasolla ja henkilöstön työvireessä on positiivista edistystä. Asiakaslähtöisyys oli myös tärkeässä roolissa vuoden aikana rakennetussa sairaanhoitopiirin strategiassa ja brändityössä.