Satasairaalan ympäristöraportti valmistunut

Satasairaalassa tehtiin vuodesta 2021 ensimmäinen ympäristöraportti laatuaan. Suuren alueellisen sairaalatoimijan ympäristövaikutukset ovat merkittäviä.

Sairaalassa kuluu paljon erilaisia hoitotarvikkeita, suojatarvikkeita, kemikaaleja, energiaa ja polttoaineita. Toiminnasta aiheutuu suuri määrä myös jätejakeita, ilmanpäästöjä sekä jätevettä. 

Jatkossa vuosittain julkaistavalla ympäristöraportilla seurataan sairaalan aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja pohditaan toimia kuormituksen pienentämiseksi.  

Raportti kokoaa yhteen ympäristövastuun luvut ja mahdollistaa tarkemman eri kuormitustekijöiden systemaattisen seurannan, antaa pohjaa ympäristökuormituksen vähentämiselle sekä vähentämistoimenpiteiden suunnittelulle, niin että saavutetaan paras mahdollinen vaikuttavuus.

Ympäristökäsikirjassa on määritetty mm. sairaanhoitopiirin ympäristöpolitiikka sekä ympäristötyön ja asetettujen ympäristötavoitteiden seuranta. Ympäristökäsikirjassa paneudutaan ympäristökuormitusta vähentäviin ja ympäristötehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin. Raportti auttaa kehittämään ja päivittämään ympäristökäsikirjaa.

Ympäristöraportissa on tutkittu Satasairaalan energian, veden ja materiaalien kulutusta sekä päästöjen ja kuormitteiden määrää vuodelta 2021.

- Raportin kulutusluvut saattavat tuntua vieraalta tavalliselle lukijalle, mutta kyllähän niistä käy ilmi kuinka valtava toimija ja sitä myötä myös energiankuluttuja Satasairaala Satakunnassa on, sanovat ympäristöasiantuntija Maria Santikko ja konsulttina toiminut Matti Lankiniemi.

 Raportin luvut ovat mielenkiintoista luettavaa. Esimerkiksi sähköä Satasairaala on kuluttanut noin 14,5 Milj.kWh vuodessa (14 500 MWh/a). Se vastaa noin 725 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta (vuosikulutus keskimäärin 20 MWh) tai 5580 saunallisen kerrostalokaksion (vuosikulutus 2600 kWh) kulutusta vuodessa.

Vastaavasti Satasairaalan vedenkulutus on ollut noin 70 000 m3 vuodessa. Kotitalouksissa vettä käytetään keskimäärin 36-43 m3 asukasta kohden vuodessa. Tiilimäen sairaala-alueen vedenkäyttö vastaa siis noin 1600-2000 asukkaan kuluttamaa vesimäärää.

Tulevaisuudessa ympäristöraportti on tarkoitus toteuttaa vuosittain osana päivitettävää ympäristökäsikirjaa.