​Tiedote tuberkuloositapauksen käynnistämästä kontaktiselvityksestä Porissa

21.9.2017 Satakunnan keskussairaalaan otettiin potilas, joka menehtyi 25.9.2017 keuhkojen ja kurkunpään tuberkuloosiin. Henkilö hakeutui hoitoon myöhään eikä häntä enää voitu hoidolla parantaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin tuberkuloosin torjunnasta vastaavat henkilöt ovat yhteistyössä THL:n kanssa määritelleet ne henkilöt, jotka kutsutaan tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. THL hoitaa kansainväliset kontaktit.

Työtovereille on tänään klo 7 järjestetty tiedotustilaisuus Porin perusturvan puolesta ja annettu myös kirjallista informaatiota asiasta. Työpaikalla ja yhteisössä altistuneita on noin 60 henkilöä, asian tarkempi kartoitus on vielä kesken. Potilaan lähikontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin.  Sairaalassa altistuneet potilaat (5 potilasta) kutsutaan infektiopoliklinikan arvioon kuluvan viikon aikana ja henkilökunta-altistukset (noin 15 henkilöä) hoitaa työterveyshuolto. Kaikille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset. Tavoitteena on katkaista tartunnan leviäminen ja tunnistaa nopeasti mahdolliset tapaukset.

 

Tuberkuloosi Suomessa ja SatakunnassaSuomessa todettiin viime vuonna 236 tuberkuloositapausta.  Satakunnassa todettiin vuonna 2016 10 tuberkuloositapausta, joista 6 sairasti keuhkotuberkuloosia. Tänä vuonna on aiemmin todettu vain yksi tuberkuloositapaus.

Tartunnan jäljityksissä Satakunnassa ei ole viime vuosina todettu uusia tapauksia.

 

Mikä tuberkuloosi on?Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tuberkuloosi voi aiheuttaa tulehduksen missä tahansa elimessä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä kehon osassa tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi. Kurkunpään tuberkuloosi on melko harvinainen.

 

Tuberkuloosin hoitoTuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella (tavallisesti noin 6 kk) yhdistelmälääkehoidolla. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmaeristyksessä sairaalassa tavallisesti noin kahden viikon ajan, jonka jälkeen hoito toteutetaan valvotusti kotikunnassa. Hoidosta vastaa keuhkolääkäri yhteistyössä infektiolääkärin kanssa. Hoito on potilaalle maksutonta.

 

Miten tuberkuloosi tarttuu?Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä tai  aivastaessa  ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva ihminen voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Epidemiaselvityksen rajana pidetään yhteensä kahdeksan tunnin altistumista samoissa luokkahuonetta pienemmissä sisätiloissa.

 

Kuka sairastuu tuberkuloosiin?

Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastuminen riippuu tartunnan saaneen henkilön ominaisuuksista ja vastustuskyvystä. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.

Suurimmalla osalla tartunnan saaneista tuberkuloosi jää elimistöön lepotilaan. Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei tartuta tuberkuloosia.