Työterveys- ja työturvallisuustyöhön hanketuki - Satasafety toiseen

Satakunnan sairaanhoitopiiri on saanut Kevalta hanketukea 30 000 euroa työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän toteutukseen. Tuen avulla kehitetään Satasairaalan työterveys- ja työturvallisuuskulttuuria reagoivasta ennakoivaan. Tämä ongelma ilmeni tammikuussa 2019 toteutetussa turvallisuuskulttuurikyselyssä. Tavoitteena on vähentää riskialtista toimintaa työturvallisuudessa. Kyseessä ei ole erillinen hanke, vaan tuki on osa laatutyötä.

Haluamme, että turvallisuusajattelumme kehittyy positiivisten onnistumisten kautta eikä pelkästään poikkeamien avulla. Ideana on, että tuetaan henkilöstöä virheistä oppimiseen ja tuetaan heitä arjen haasteissa. Jokaisella meillä on oikeus palata terveenä kotiin työvuoron jälkeen. Saamme tuen ansiosta asiantuntija-apua kulttuurimuutokseen, joka tukee myös muun laatutyön onnistumista.

Sopeutamme toiminnan laatutyön sisälle, joten seuraathan tiedotteitamme.

Turvallista työvuoroa jokaiselle!

Lisätietoja www.keva.fi

Lisätietoja Katri Mannermaa
katri.mannermaa(at)satasairaala.fi