Vauva- ja perhemyönteisyyskäytännöt laajenevat Satakunnassa

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma keskittyy imeväisikäisen ravitsemukseen, varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukemiseen sekä vanhemmuuden tukemiseen. Satakunnassa on toiminut Satavamy-hanke vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttamiseksi syksystä 2021 alkaen. Hankkeen tavoitteena on erityisesti imeväisikäisten perheiden kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tiedon ja taidon lisääminen yhtenäisten hoitokäytäntöjen ja yhdenmukaisen imetysohjauksen saavuttamiseksi. Yhtenäisillä hoitokäytännöillä ja imetysohjauksella perheet saavat laadukasta, yksilöllistä ja tarpeenmukaista ohjausta.

Satavamy-hankkeessa on tehty yhteistyötä kaikkien Satakunnan kuntien/kuntayhtymien neuvoloiden terveydenhoitajien ja lääkäreiden kanssa alueellisessa verkostoryhmässä. Nykytilannetta ja koulutustarvetta on kartoitettu myös vauvaperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten itsearviointikyselyssä. Muutaman vuoden ajan on seurattu vauvan ravitsemusta mittarilla. Terveydenhoitaja Katriina Juhela on kehittänyt vanhempien ohjauskokemuksen mittaria.

Satakunnan vauva- ja perhemyönteisyysohjelma julkistetaan Satavamy-seminaarissa 18.10.

Ohjelma julkistetaan Porissa pidettävässä Satavamy-seminaariin 18.10.2022 (Porin perusturvan Sote-keskus Länsi, Maantiekatu 31, auditorio kello 12-16). Seminaari pidetään sekä läsnä- että etäkoulutuksena ja se on suunnattu Satakunnan alueen terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, jotka työskentelevät vauvaperheiden kanssa.

Peruspalveluiden ammattilaisille työkuvan mukaisesti suunnatut vauva- ja perhemyönteisyyskoulutukset alkavat myös tämän syksyn aikana. Kouluttajina toimivat peruspalveluiden imetyskouluttajat. Lisäksi Porin ja Euran neuvoloissa alkaa imetysneuvola-pilotit, joissa perheet saavat apua vauvan ruokkimiseen liittyvissä asioissa, imetyskouluttajat pitävät imetysneuvoloita.

Hyvinvointialueen yhteisen vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaa ovat työstäneet neuvolaterveydenhoitajat Katriina Juhela, Anna-Leena Uoti-Salo, Johanna Perttu ja Marika Heikkilä, Satavamy-hanketyöntekijät Merete Willis ja Suvi Kyyrö sekä alueellinen ohjausryhmä. Myös vertaistuen kommentteja on kuultu ohjelman tekemisessä.

Satavamy-hanke on osa Tulevaisuuden sote-keskus-hanketta. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa, mutta vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukainen työ jatkuu hyvinvointialueella.