Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue

Ensihoitokeskus ohjaa ja tuottaa ensihoitopalveluja: Ensihoitopalvelut tarkoittavat niitä palveluja, joita potilas saa, kun hän joutuu onnettomuuteen tai sairastuu sairaalan ulkopuolella. Ensihoitopalveluihin voi kuulua ensihoito ja potilaan kuljetus tarvittaessa päivystykseen.