​Operatiivisen hoidon vastuualue

Operatiivinen vastuualue tuottaa pääasiassa leikkauspalveluita ja siihen liittyvää vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa sekä erikoisalojensa polikliinista toimintaa.

Toimipisteet sijaitsevat Satasairaalassa Porissa.