Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on yhdessä sovittujen sairaanhoitopiirin arvojen ja päämäärien mukaisesti sairaanhoitopiirin palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja yhtenäisyyden vahvistaminen sekä henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminta muodostuu luottamusmiesorganisaatiosta sekä työsuojeluorganisaatiosta. 

Yhteystiedot

Luottamusmiesorganisaatio

Janne Maja, Tehy:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 9317
Erja Starck, JHL:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 5397
Liisa Linnanketo, Super:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 6796
Tarja Varjus, Jyty:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 02 6273731
Tuija Tallila, Juko:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 3845

Työsuojelupalvelut

Sanna Kuhlman, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 7281
työsuojeluvaltuutettu, operatiivisen hoidon sekä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueet, SataDiag

Minna Nordlund, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 7827
konservatiivisen hoidon ja lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueet ja huoltokeskus

Jarkko Viljanen, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 9330
sosiaalipalvelujen toimialue ja psykiatrisen hoidon vastuualueet, yhtymähallinto

Muut asiantuntijat

Mari Hankaniemi, kemikaalivastaava, puhelin 044 707 7828
Ari-Pekka Laine, turvallisuuspäällikkö, puhelin 044 707 7705
Heidi Lehtonen, työhyvinvointisuunnittelija, puhelin 044 707 9768