Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on yhdessä sovittujen sairaanhoitopiirin arvojen ja päämäärien mukaisesti sairaanhoitopiirin palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja yhtenäisyyden vahvistaminen sekä henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminta muodostuu luottamusmiesorganisaatiosta sekä työsuojeluorganisaatiosta. 

Yhteystiedot

Luottamusmiesorganisaatio

Janne Maja, Tehy:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 9317
Erja Starck, JHL:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 5397
Liisa Linnanketo, Super:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 6796
Katja Koivula, Jyty:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 7286
Tuija Tallila, Juko:n koordinoiva pääluottamusmies, puhelin 044 707 3845Työsuojelupalvelut

Susanna Tasku, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 7825
työsuojeluvaltuutettu, operatiivisen hoidon sekä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueet, SataDiag

Sisko Pakarinen, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 7827
konservatiivisen hoidon ja lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueet ja huoltokeskus

Jari Hakala, työsuojeluvaltuutettu, puhelin 044 707 9330
sosiaalipalvelujen toimialue ja psykiatrisen hoidon vastuualueet, yhtymähallinto


Muut asiantuntijat

Mari Hankaniemi, kemikaalivastaava, puhelin 044 707 7828
Ari-Pekka Laine, turvallisuuspäällikkö, puhelin 044 707 7705
Heidi Lehtonen, työhyvinvointisuunnittelija, puhelin 044 707 9768