Rakennusinvestoinnit

Ilmakuva Satasairaalan alueesta

Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinnit perustuvat aina joko toiminnalliseen tai tekniseen tarpeeseen. Investointitoiminta keskitetään pääosin Satasairaalan Tiilimäen sairaala-alueelle.

Investointien lähtökohtina ovat Satasairaalan Tiilimäen sairaala-alueen yleissuunnitelma, Satasairaala-hankkeen projektisuunnitelma sekä viiden vuoden jaksoille laadittu investointiohjelma.

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuosittain investointiohjelmaan sisällytettävät investoinnit sekä laitteiden että rakennusinvestointien osalta.

Lisätietoja antaa rakennuttajajohtaja Jari Syystö, puhelin 044 707 7752.