Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa

Logo Mielenterveysstrategia

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama hanke, joka toteuttaa kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä on itsemurhariskissä olevat henkilöt. Näitä ovat itsemurhaa yrittäneet, vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset, mielenterveyden häiriöitä potevat ihmiset, päihdeongelmista kärsivät ja itsemurhan tehneiden läheiset.

Hankkeen keskeisitä tavoitteita ja toimenpiteitä ovat:

  • asenteisiin vaikuttaminen
  • tunnistamisen parantaminen
  • riskiryhmien tukeminen
  • avunsaannin helpottaminen
  • varhaisen tuen tarjoaminen
  • kriisiavun ja vertaistuen vahvistaminen
  • näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen systemaattisesti
  • toimijoiden keskinäisen yhteistyön parantaminen

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeen toiminta-aika on 12.1.2021-30.6.2023. Hanketta hallinnoi Satasairaala.