Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa

Logo Mielenterveysstrategia

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama kansallista mielenterveysstrategiaa toteuttava hanke. Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 lähtökohtana on mielenterveyden merkityksen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa. Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä on itsemurhariskissä olevat henkilöt. Näitä ovat itsemurhaa yrittäneet, vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset, mielenterveyden häiriöitä potevat ihmiset, päihdeongelmista kärsivät ja itsemurhan tehneiden läheiset.

Hankkeella tavoitellaan mm. ihmisten asenteisiin itsemurhaa yrittäneitä kohtaan vaikuttamista, tunnistamisen parantamista, palveluihin pääsyn nopeuttamista ja helpottamista, avun saannin keinojen lisäämistä, mallien luomista itsemurhien ehkäisyn palvelujen toteutukseen, kriisiavun ja vertaistuen vahvistamista, näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämisen lisäämistä sekä toimijoiden keskinäisen yhteistyön parantamista.

Hankkeen 4 toimenpidettä ovat:

  • Asenteisiin vaikuttaminen
  • Varhaisen tuen tarjoaminen
  • Riskiryhmien tukeminen
  • Näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen systemaattisesti

Hankkeen vaikutuksena on odotettavissa itsemurhalukujen lasku, nopeutunut hoitoonpääsy, kansalaisten tunnistamisen ja auttamisen osaamisen parantuminen, kohderyhmien toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen parantuminen traumaattisten tilanteiden jälkeen, riskiryhmäläisten tunnistamisen ja tukemisen parantuminen, ammattilaisten osaamisen kasvaminen sekä median käsittelytavan muuttuminen ongelmia ehkäisevämmäksi.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeen toiminta-aika on 12.1.2021-31.12.2022. Hanketta hallinnoi Satasairaala ja yhteistyökumppaneita ovat Porin perusturva, Rauma ja Huittinen.