Polikliinisen hoitotyön kirjaamisen yhtenäistäminen

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että hoitajavastaanotoilla tuotetaan kansallisten säädösten ja ohjeistusten mukaiset asiakas- ja potilastiedot, jotka siirtyvät Potilastiedon arkistoon ja ovat kansalaisten katsottavissa Omakanta –palvelusta.

Hankkeeseen osallistuu SATSHP:n hoitotyön johto, hoitotyön kirjaamisen kehittämisryhmä, kirjaamisvastaavia, terveydenhuollon ammattilaisia ja tietohallinnon edustajia.

Hanke toteutetaan yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen -mallin (FinYHKÄ) mukaisesti neljässä vaiheessa.

  1. Nykykäytäntöjen kehittämistarpeiden tunnistaminen: kysely vastuualueille (operatiivinen, konservatiivinen, psykiatria, ensihoito- ja päivystys, lapset, naiset ja synnytys) sekä SataDiag –liikelaitos ja sosiaalipalvelut.
  2. Käytäntöjen yhtenäistäminen: suunnitelma, joka sisältää kansalliset kirjaamisohjeet ja Excel –matriisin tulosten analysointia varten.
  3. Yhtenäinen käytäntö tuotetaan monialaisen kirjaamisen näkökulmasta yhteiskehittämällä työpajoissa.
  4. Hoitotyön johto seuraa ja arvioi yhtenäisen käytännön toteutumista.