Sataduunia

Osatyökykyisten työllistymiselle on suuri yhteiskunnallinen tilaus. Liian harvat osatyökykyiset ovat mukana työelämässä. Useimmat osatyökykyisistä haluavat nähdä itsensä aktiivisena kansalaisena. Myös Satakunnan alueella on havaittu, että osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseen tarvitaan uudenlaista, rinnalla kulkevaa tukea.

Satakunnassa on käynnistynyt syksyllä 2019 SATADUUNIA-hanke, joka pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin ja löytämään uusia ratkaisuja työikäisten palvelupolkujen rakentamiseen. Hankkeessa jatkokehitetään aiemmissa Satasote-hankkeissa (erityisesti SATAOSAA-hanke) aloitettua mallinnustyötä.

Hankkeen päätavoitteena on työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa. Palveluja suunniteltaessa huomioidaan koko Satakunnan työikäinen väestö, haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat nuoret aikuiset, vammaiset ja kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.

SATADUUNIA-hankkeessa luodaan kuntoutuksen ja työllisyyden monialainen verkostotyön malli, sisältäen varhaisen vaiheen palvelut. Asiakkaat ja työnantajat saavat tukea työelämän haasteissa ja työikäiset tarvettaan vastaavia palveluja mahdollisimman oikea-aikaisesti. Varhainen tuki on tärkeää pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisyssä.

Asiakkaiden osallisuutta edistetään muun muassa kehittämällä palveluneuvontaa ja –ohjausta ja asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen. Osatyökykyisten tietoisuutta heille kuuluvista ja saatavilla olevista palveluista lisätään, jotta he voivat hakeutua palveluihin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta. Kehittämistyötä tehdään maakunnallisissa verkostoissa ja työryhmissä. Pilotointialueina ovat Porin perusturva (Pori, Merikarvia, Ulvila), Euran kunta ja Satasairaalan sosiaalipalvelut. Hankkeen pilotointeja on mahdollista laajentaa myös muihin kuntatoimijoihin.

SATADUUNIA-hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hanke on kolmivuotinen. SATADUUNIA-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).