Satakulttuuria

Satakulttuuria-hankkeen päämääränä on lisätä sote-palvelujen asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä tuomalla kulttuurin keinoin laatua ja mielekkyyttä kuntalaisten elämään.

Hankkeen erityistä kohderyhmää ovat päihde- ja mielenterveys ja vammaispalvelujen asiakkaat.

Kohderyhmään kuuluville lisätään mahdollisuuksia osallistua  kulttuurielämyksiin ja kulttuurin tuottamiseen. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan polkuja kulttuurikokemuksiin yhteistyössä kulttuurin ammattilaisten kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Satasairaalan, alueen kuntien ja muiden sidosryhmien, mm. järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Hanke saa rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen toiminta-aika 1.1.2020 – 31.10.2022.