Combilanssi

Combilanssilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa yhdistyvät koti- ja laitoshoidon geriatrinen osaaminen sekä hoitotasoinen ensihoito. Toimintamalli huomioi erityisesti iäkkäät laitos- ja kotihoidon asiakkaat. Potilaiden luo viedään kattava osaaminen sekä hoito- ja tutkimusvälineistö, jolloin potilaan hoito voidaan toteuttaa siirtämättä potilasta.

Toimintamallin ainutlaatuisuus perustuu kahden asiantuntijuuden yhdistämisestä samaan liikkuvaan yksikköön, Combilanssiin. Toimintamallissa mukana olevan henkilöstön erityisosaaminen keskittyy geriatristen potilaiden hoitoon sekä hoitotasoiseen ensihoitoon. Työparina Combilanssissa on aina ensihoidon perustason mobiilihoitaja ja hoitotason ensihoitaja. Lääkäreiden konsultaatio apua saadaan muun muassa geriatriaan perehtyneeltä Porin perusturvan mobiililääkäriltä sekä Satasairaalan päivystävältä ensihoitolääkäriltä.

Combilanssi on ambulanssivarusteltu hoitotason ajoneuvo. Yksikön hoitovälineistöön kuuluvat rajatut ensihoidon välineet sekä mobiilitoiminnassa käytettävissä oleva välineistö. Yksiköllä on normaalista ensihoitoyksiköstä poiketen mahdollisuus ottaa esimerkiksi laskimoverinäytteitä sekä videoyhteys lääkärin ja potilaan välillä. Combilanssissa voidaan myös mobiilisti tarkastella potilaan sähköisiä potilaskertomuksia sekä tehdä sähköistä kirjaamista.

Toimintamallista kerätään tietoa monipuolisesti. Tiedon keräämisen tarkoituksena on näytön saaminen uuden palvelumallin hyödyistä ja haitoista. Tietoa on hankittu ammattilaisilta sekä palvelun käyttäjiltä muun muassa potilastyytyväisyys kyselyllä.

Porin alueen kokeilu päättyi 31.12.2020. Kokeilusta saadun tiedon perusteella Combilanssin toimintamalli todettiin potilaslähtöiseksi sekä kustannustehokkaaksi. Combilanssin toimintamalli lisättiin osaksi Satakunnan ensihoitopalvelun palvelukokonaisuutta Porin toiminta-alueelle 1.1.2021 alkaen. Porin toiminta-alueen yhteistyö toteutuu Satasairaalan, Porin perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen kesken.

Combilanssin toimintamallin kokeilua jatketaan osana Satasote hanketta. Raumalla käynnistettiin Combilanssi toimintamallin kokeilu 6.4.2021 Satasairaalan, Rauman kaupungin ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä. Rauman kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun. Tämän lisäksi Satasote hankkeessa tehdään tulevaisuuden suunnittelutyötä koko Satakunnan kattavasta Combilanssiverkostosta.