Valtion tutkimusrahoitus

Suomi on jaettu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin (ERVA), joissa jokaisessa on lääkärikoulutusta antava yliopisto ja yliopistosairaala. Erityisvastuualueen kaikki sairaanhoitopiirit huolehtivat yhteistyössä alueensa kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta mm. tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä. 

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus alueensa terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta.
Erikoissairaanhoitolaki, 1062/1989 ja Terveydenhuoltolaki, 1326/2010.

Valtion tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on haettavana vuosittain elo-syyskuussa. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen tutkijat tekevät hakemuksensa vuosittain julkaistavan hakemuksen mukaisesti.

Satakunnan sairaanhoitopiirin osalta rahoituksen hakua ja päätöksiä koskevia tiedotteita julkaistaan sekä näillä internet-sivuilla että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internet-sivuilla

Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri jakaa erva-alueen yhteisen vuosittaisen haun lisäksi osan valtion tutkimusrahoituksesta ns. klinikka-evona tutkijoille.
 

Vuoden 2022 tiedotteet

Tiedote tutkijoille 3/2022 
Tiedote tutkijoille 2/2022
Tiedote tutkijoille 1/2022

2021
Tiedote tutkijoille 7/2021
Tiedote tutkijoille 6/2021 
Tiedote tutkijoille 5/2021 
Tiedote tutkijoille 4/2021
Tiedote tutkijoille 3/2021
Tiedote tutkijoille 2/2021
Tiedote tutkijoille 1/2021