Valtion tutkimusrahoitus

Suomi on jaettu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin (ERVA), joissa jokaisessa on lääkärikoulutusta antava yliopisto ja yliopistosairaala. Erityisvastuualueen kaikki sairaanhoitopiirit huolehtivat yhteistyössä alueensa kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta mm. tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä. 

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus alueensa terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta.
Erikoissairaanhoitolaki, 1062/1989 ja Terveydenhuoltolaki, 1326/2010.

Valtion tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on haettavana vuosittain elo-syyskuussa. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen tutkijat tekevät hakemuksensa vuosittain julkaistavan hakemuksen mukaisesti.

Satakunnan sairaanhoitopiirin osalta rahoituksen hakua ja päätöksiä koskevia tiedotteita julkaistaan sekä näillä internet-sivuilla että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internet-sivuilla

Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri jakaa erva-alueen yhteisen vuosittaisen haun lisäksi osan valtion tutkimusrahoituksesta ns. klinikka-evona tutkijoille.


TYKS-erva-alueen tieteellisten julkaisujen 2019 kerääminen on käynnissä!

Kaikki vuonna 2019 julkaisseet satakuntalaiset tai Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:

  • Jos työskentelette Satakunnan sairaanhoitopiirissä, toimittakaa tiedot ohjeen mukaisessa muodossa vastuu/toimialueenne johdon assistentille.
  • Perusterveydenhuollon ja muita toimijoita pyydetään kokoamaan oman alueensa tutkijoiden julkaisutiedot, ja toimittamaan ne sähköpostitse johdon assistentti Heidi Purolalle (etunimi.sukunimi@satasairaala.fi).   

Satakunnan tutkijoiden deadline on 31.12.2019, eikä sitä saa ylittää, koska Satakunnan tiedot kootaan yhteen ja  toimitetaan TYKSiin 5.1.2020 mennessä.

Ohje vuoden 2019 julkaisujen keruusta

Vuoden 2019 tiedotteet

Tiedote tutkijoille 8/2019
Tiedote tutkijoille 7/2019
Tiedote tutkijoille 6/2019
Tiedote tutkijoille 4/2019
Tiedote tutkijoille 3/2019
Tiedote tutkijoille 2/2019   
Tiedote tutkijoille 1/2019

 

Vuoden 2018 tiedotteet
Tutkimusrahoitustiedote 6/2018   
Tutkimusrahoitustiedote 5/2018

Tutkimusrahoitustiedote 4/2018

Tutkimusrahoitustiedote 2/2018

Tutkimusrahoitustiedote 1/2018